facebook

ДепартаментИзящни изкуства

Конкурси

академична длъжност главен асистент, ДВ 92/18.11.2022 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява конкурс главен асистент в област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (художествено стъкло). Срок за подаване на документи – 2 месеца от обявата в „Държавен вестник“. Документите се подават в Нов български университет, ул. Монтевидео № 21, отдел „Човешки ресурси“, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
ас. д-р Моника Найденова

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  09.02.2023 / 14:30
 • Зала
  зала 305, корпус 2 на НБУ

Прикачени файлове

академична длъжност доцент, ДВ бр. 65/12.08.2022 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява конкурс за доцент в област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (плакат, графично оформление на книга, калиграфия). Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Документите се подават в Нов български университет, София, ул. Монтевидео № 21, отдел „Човешки ресурси“, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
ас. д-р Дамян Красимиров Дамянов

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  10.02.2023 / 10:00
 • Зала
  ЦИ08, корпус 2 на НБУ и онлайн в Zoom: https://nbu-bg.zoom.us/j/84800005861

Прикачени файлове

академична длъжност "професор", ДВ бр. 51/18.06.2021 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един професор, област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (художествена керамика). Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 51/18.06.2021 г. Документи се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Човешки ресурси”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
доц. д-р Моника Петрова Попова

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  15.11.2021 / 14:00
 • Зала
  zoom

Прикачени файлове

Академична длъжност "главен асистент", ДВ бр. 6 от 21.01.2020 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един главен асистент, област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (сценография и мултимедия в спектакъл). Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 6/21.01.2020 г. Документи се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Човешки ресурси”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
д-р Христина Пламенова Дякова

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  29.05.2020 / 11:30
 • Зала
  504, втори корпус на НБУ

Прикачени файлове

Академична длъжност доцент, ДВ бр. 26 от 28.03.2017
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един доцент, област на висше образование област 8. Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (рисуване, скулптура, живопис, мултимедия). Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 26/28.03.2017 г. Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
гл. ас. д-р Венцислав Огнянов Занков

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  20.09.2017 / 10:00
 • Зала
  212, първи корпус на НБУ

Прикачени файлове

Академична длъжност доцент, ДВ бр. 49 от 28.06.2016
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един доцент, област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (гарфичен дизайн, графика и илюстрация). Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 49/28.06.2016 г. Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
гл. ас. д-р Калина Христова Христова

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  18.11.2016 / 14:40
 • Зала
  Уни Арт

Прикачени файлове

Академична длъжност доцент, ДВ 46 от 23.06.2015 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един доцент, област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (керамика). Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 46/23.06.2015 г. Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
д-р Моника Петрова Попова

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  15.01.2016 / 14:40
 • Зала
  405, І-ви корпус

Прикачени файлове