facebook

ДепартаментИзящни изкуства

Програмен съвет "Изящни изкуства"

Директор на Програмен съвет:

гл. ас. д-р Христина Дякова, офис 511, 2 к.

e-mail: hdyakova@nbu.bg

 

приемно време:

Сряда от 16:15 до 17:15 в 511 II Корпус
Четвъртък от 9:45 до 11:15 в 511 II Корпус
Петък от 11:15 до 12:45 в 511 II Корпус

 

Членове:

Проф. д-р Ирина Генова
e-mail: igenova@nbu.bg


Доц. Боян Манчев д.н.
e-mail: b_manchev@yahoo.com


доц. д-р Ралица Мирчева
e-mail: rmircheva@nbu.bg

Станимир Божилов

e-mail: sbozilov@nbu.bg

доц. д-р Анна Пампулова, департамент "Театър"

д-р Петър Кесерджиев - експерт от практиката