facebook

ДепартаментИзящни изкуства

Програмен съвет "Изящни изкуства"

Директор на Програмен съвет:

гл. ас. д-р Христина Дякова, офис 511, 2 к.

e-mail: hdyakova@nbu.bg

 

приемно време:

сряда - 10:00 - 11:00 ч. 

четвъртък - 09:00-11:00 ч.  

петък - 16:30 - 17:30 ч.

 

Членове:

Проф. д-р Ирина Генова
e-mail: igenova@nbu.bg

Доц. д-р Калина Христова
e-mail: k_hristova@nbu.bg

гл. ас. д-р Росица Гичева
e-mail: r.gicheva@nbu.bg

Станимир Божилов

e-mail: sbozilov@nbu.bg

доц. д-р Анна Пампулова, департамент "Театър"

д-р Петър Кесерджиев - експерт от практиката

 

Програмен консултант:

Надежда Андрова, офис 511, 2 к.
e-mail: nandrova@nbu.bg

 

Програмен консултант:

гл. ас. д-р Росица Гичева, офис 612, 2 к.

e-mail: r.gicheva@nbu.bg

 

приемно време:

вторник - 14:40 - 16:15 ч. , 18:00 - 19:30

сряда - 16:30 - 18:00 ч.  

петък - 16:30 - 18:00 ч