facebook

ДепартаментИзящни изкуства

Програмен съвет "Изящни изкуства"

Директор на Програмен съвет:

гл. ас. д-р Христина Дякова
e-mail: hdyakova@nbu.bg

приемно време: понеделник -  11:30-12:30 ч.; 13:30-14:30 ч.

                         сряда         -  13:30-14:30 ч.  

                         офис 511, 2 к.

Членове:


Проф. д-р Ирина Генова
e-mail: igenova@nbu.bg

Доц. д-р Калина Христова
e-mail: k_hristova@nbu.bg

гл. ас. д-р Росица Гичева
e-mail: r.gicheva@nbu.bg

Станимир Божилов

e-mail: sbozilov@nbu.bg

доц. д-р Анна Пампулова, департамент "Театър"

д-р Петър Кесерджиев - експерт от практиката

 

Програмен консултант:

 

Марияна Стоянова, офис 511, 2 к.
e-mail: mbstoianova@nbu.bg

 

Програмен консултант:

 

гл. ас. д-р Росица Гичева, офис 612, 2 к.

приемно време:

понеделник - 15:30-18:00 ч.

четвъртък   -  14:00-16:00 ч. (online)

петък          -  13:00-15:00 ч.