facebook

ДепартаментИзящни изкуства

Програмен съвет "Изящни изкуства"

Директор на Програмен съвет:

гл. ас. д-р Христина Дякова
e-mail: hdyakova@nbu.bg


Членове:

Проф. д-р Ирина Генова
e-mail: igenova@nbu.bg

Станимир Божилов:
e-mail: sbozilov@nbu.bg

д-р Петър Кесерджиев - експерт от практиката

Програмен консултант:

Марияна Стоянова
e-mail: mbstoianova@nbu.bg