facebook

ДепартаментИзящни изкуства

Ръководител на департамент

 

Доц. д-р Калина Христова


Доц. д-р Калина Христова е художник, график, илюстратор и дългогодишен преподавател в Нов български университет, ръководител на департамент „Изящни изкуства” от 2020 г.
Завършила е Националната художествена академия в София със специалност „Графика“, след което продължава в магистърска програма „Графичен дизайн“ в НБУ. Специализира във Виенската академия за изящни изкуства (Akademie der bildenden Künste Wien), като след завръщането си в България започва да преподава рисуване и графика в НБУ.
От 2004 г. работи като асистент по рисуване и живопис в департамент „Кино, реклама и шоубизнес“, а от 2007 г. преподава по „Графика и илюстрация“ в департамент „Изящни изкуства“. Съавтор е на магистърските програми „Плакат и комуникативен дизайн“ и „Илюстриране и графични технологии“.
През 2014 г. Калина Христова получава академичната длъжност „главен асистент“ по научно направление 8.2. Изобразително изкуство (графичен дизайн, графика и илюстрация), а през 2017 г. придобива научното звание „доцент“ по същото научно направление.
Творческите ѝ проекти са в областта на плаката, класическите и дигитални илюстративни техники, и графичните технологии, а научните ѝ интереси са най-вече свързани с теорията и историческите аспекти на графичния и комуникативен дизайн. Плакатите, картините, графиките и илюстрациите, които създава, имат за цел да те накарат да се усмихнеш, но и да се замислиш за някои позабравени неща, за човешката същност, за стойността на моралните ценности и гротеската в общуването.
Калина Христова има разнородни търсения, както в областта на графиката, така и в акрилната живописна техника. Разпознаваем автор е на портретни графични рисунки, цветна графика и илюстрация. Като активен творец и преподавател за нея изкуството е форма на общуване не само по време на лекции в университетска среда, но и в обществени дейности и кампании, в които тя често взима участие. Работи по социални кампании, осъществени съвместно с държавни институции и представители на бизнеса, както и в кампании, свързани с трафика на хора и донорството, имащи за цел да привлекат вниманието на обществото чрез визуалния език и комуникация.
Освен с преподавателската си и художествена дейност доц. Христова е позната и като автор на множество научни текстове и студии. Списък с публикациите и творческите изяви можете да намерите тук: WEB_Kalina Hristova

 Контакт:

 корпус 2, офис 511

тел.: 02/8110 551, в. 25113

e-mail: k_hristova@nbu.bg