facebook

ДепартаментИзящни изкуства

Докторанти

Ивайло Емил Саралийски

 

 Корпус 2, зала 504, Онлайн.

 

 • Име на докторанта
  Ивайло Емил Саралийски
 • Тема на дисертацията
  „Символите в картите Таро и трансформацията им в съвременното изкуство“
 • Научен ръководител
  доц. д-р Калина Христова
 • Дата и час на защитата
  15.12.2023 / 11:30

Прикачени файлове

Алина Емилова Папазова

 

 Корпус 2, зала 504, Онлайн.

 

 • Име на докторанта
  Алина Емилова Папазова
 • Тема на дисертацията
  „Керамиката като съвременна концептуална медия за проектиране на двуизмерен образ в триизмерен пластичен обект”
 • Научен ръководител
  проф. д-р Моника Попова
 • Дата и час на защитата
  15.12.2023 / 10:00
 • Зала
  Корпус 2, зала 504

Прикачени файлове

Боян Красимиров Манчев

Публична защита на дисертация за придобиване на научна степен "Доктор на науките", НБУ, на докторант на самостоятелна подготовка, отчислен с право на защита, в докторска програма "Изкуствознание и визуални изследвания", НБУ, професионално направление - 8.1. Теория на изкуствата

Научно жури

(назначено със заповед № З-РК-219/20.04.2022 г. на Ректора на НБУ), в състав:

Председател: проф. д-р Ирина Иванова Генова - 8.1. Теория на изкуствата, НБУ

Членове:  

доц. д-р Оксана Михайлова Минаева  –  8.1. Теория на изкуствата, НБУ;

проф. д-р Димитър Милчев Вацов – 2.3. Философия, НБУ;

проф. д-р Ангел Валентинов Ангелов, д.н. –  8.1. Теория на изкуствата  и 2.1. Филология, Българска академия на науките;

проф. Благовеста Иванова Иванова-Цоцова д.н. – 8.1. Теория на изкуствата, ВСУ „Любен Каравелов“;

проф. д-р Антоанета Ангелова Анчева – 8.2. Изобразително изкуство, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“;

проф. Петер Кънчев Цанев, д.н. – 8.1. Изобразително изкуство, Национална художествена академия;

 

 • Име на докторанта
  Боян Красимиров Манчев
 • Тема на дисертацията
  Изкуство и пойезис: философия на образа и философска фигурология. Опити по епистемология на основанията на теорията на изкуството
 • Научен ръководител
  -
 • Дата и час на защитата
  01.09.2022 / 11:00
 • Зала
  заседанието ще се проведе в Zoom на следния адрес: https://nbu-bg.zoom.us/j/82864150078

Прикачени файлове

Васил Владимиров Ангелов
 • Име на докторанта
  Васил Владимиров Ангелов
 • Тема на дисертацията
  Историческа основа и технологична проблематика на съвременното мецотинто
 • Научен ръководител
  доц. д-р Калина Христова
 • Дата и час на защитата
  15.04.2022 / 10:30
 • Зала
  ЦИ/01 и онлайн на адрес: https://nbu-bg.zoom.us/j/82333884710

Прикачени файлове - научен ръководител

Мартин Филипов Трифонов
 • Име на докторанта
  Мартин Филипов Трифонов
 • Тема на дисертацията
  „Биоморфизмът като характеристика на формата. Проблеми при пластичния изказ в скулптурата на Боян Райнов“
 • Научен ръководител
  доц. Валентин Савчев
 • Дата и час на защитата
  14.01.2022 / 10:00
 • Зала
  онлайн: https://nbu-bg.zoom.us/j/82799630942

Прикачени файлове

Марина Петрова Персенгиева
 • Име на докторанта
  Марина Петрова Персенгиева
 • Тема на дисертацията
  Образна символика в подовата мозаечна украса от раннохристиянските базилики на Балканите"
 • Научен ръководител
  доц. д-р Оксана Минаева
 • Дата и час на защитата
  26.11.2021 / 10:00
 • Зала
  онлайн: https://nbu-bg.zoom.us/j/83137807733

Прикачени файлове

Теодора Венциславова Константинова
 • Име на докторанта
  Теодора Венциславова Константинова
 • Тема на дисертацията
  Развитие на традицията в културните взаимоотношения между България и Австрия след 1989 година. Съвременно българско изкуство в чуждестранния художествен контекст
 • Научен ръководител
  доц. д-р Боян Манчев
 • Дата и час на защитата
  18.11.2021 / 13:30
 • Зала
  онлайн: https://nbu-bg.zoom.us/j/82799630942

Прикачени файлове

Веселина Гекова
 • Име на докторанта
  Веселина Гекова
 • Тема на дисертацията
  „СТЪКЛОТО В АРХИТЕКТУРАТА И ИНТЕРИОРНИЯ ДИЗАЙН В ПЕРИОДА XX-XXI ВЕК”.
 • Научен ръководител
  доц. д-р Константин Вълчев
 • Дата и час на защитата
  14.09.2021 / 10:30
 • Зала
  онлайн

Прикачени файлове - научен ръководител

Виолета Илиева Заранкова
 • Име на докторанта
  Виолета Илиева Заранкова
 • Тема на дисертацията
  "Експериментални техники при създаването на художествени обекти в съвременното керамично изкуство"
 • Научен ръководител
  доц. д-р Моника Попова

Прикачени файлове

Илко Николчев
 • Име на докторанта
  Илко Борисов Николчев
 • Тема на дисертацията
  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ЗРИТЕЛ И ПРОИЗВЕДЕНИЕ В НЕОБЕКТИВНАТА СКУЛПТУРА. ПРОЯВЛЕНИЯ В БЪЛГАРСКАТА СКУЛПТУРА ОТ КРАЯ НА XX-ТИ И НАЧАЛОТО НА XXI-ВИ ВЕК
 • Научен ръководител
  доц. Валентин Савчев
 • Дата и час на защитата
  13.01.2020 / 14:30
 • Зала
  312, 1 к.

Прикачени файлове - научен ръководител

Христо Иванов
 • Име на докторанта
  Христо Веселинов Иванов
 • Тема на дисертацията
  Анатомичната рисунка – научни и творчески аспекти. Анатомичната рисунка и външните форми на човешкото тяло
 • Научен ръководител
  доц. Валентин Савчев
 • Дата и час на защитата
  18.12.2019 / 13:00
 • Зала
  506, 2 к.

Прикачени файлове - научен ръководител

Дамян Дамянов
 • Име на докторанта
  Дамян Дамянов
 • Тема на дисертацията
  Типографски плакат. Смислови и формални връзки, и трансформации между текст и изображение в изкуството на плаката в края на ХХ и началото на ХХI век
 • Научен ръководител
  доц. д-р Калина Христова
 • Дата и час на защитата
  16.10.2019 / 11:00
 • Зала
  ЦИ/01, 2 корпус

Прикачени файлове

Петя Илиева
 • Име на докторанта
  Петя Иванова Илиева
 • Тема на дисертацията
  БЪЛГАРСКОТО ИЗКУСТВО И ФОЛКЛОР КАТО МЕЖДУНАРОДНИ МОСТОВЕ И КУЛТУРНА ДИПЛОМАЦИЯ
 • Научен ръководител
  доц. д-р Ралица Мирчева

Прикачени файлове

Панчо Кузманов Куртев
 • Име на докторанта
  Панчо Кузманов Куртев
 • Тема на дисертацията
  „Нови аспекти в скулптурата на открито, като практика в скулптурните симпозиуми, проведени в България от края на ХХ век и началото на ХХI век / Синтез на скулптурата и откритите пространства”
 • Научен ръководител
  доц. Валентин Савчев
 • Дата и час на защитата
  06.11.2018 / 11:20
 • Зала
  ЦИ/01, 2 корпус

Прикачени файлове

Лулзиме Османи
 • Име на докторанта
  Лулзиме Османи
 • Тема на дисертацията
  Физиономия, езотерично огледало на лицето в портрета
 • Научен ръководител
  доц. Михаил Чомаков
 • Дата и час на защитата
  17.03.2017 / 13:00
 • Зала
  504, 2 корпус

Прикачени файлове

Криста Кирова
 • Име на докторанта
  Криста Кирова
 • Тема на дисертацията
  Експресивният изказ в изкуството в края на XX и началото на XXI век
 • Научен ръководител
  доц. Валентин Савчев
 • Дата и час на защитата
  17.10.2018 / 14:14
 • Зала
  800, 2 к.

Прикачени файлове - научен ръководител

Румен Кожухаров
 • Име на докторанта
  Румен Кожухаров
 • Тема на дисертацията
  Изобразителното изкуство и предметно-материалната среда
 • Научен ръководител
  доц. Михаил Чомаков
 • Дата и час на защитата
  20.12.2018 / 16:20
 • Зала
  800, 2 к.

Прикачени файлове

Ралица Игнатова
 • Име на докторанта
  Ралица Игнатова
 • Тема на дисертацията
  Идея и реконструкция при създаването и възприемането на произведения на изобразителното изкуство след постмодерната ситуация
 • Научен ръководител
  доц. Михаил Чомаков
 • Дата и час на защитата
  25.09.2017 / 13:00
 • Зала
  111, 2 корпус

Прикачени файлове

Анна Покровнишка
 • Име на докторанта
  Анна Покровнишка
 • Тема на дисертацията
  Скулптурният симпозиум в Илинденци и социокултурното му присъствие в съвременното българско изкуство след 1989 година
 • Научен ръководител
  доц. Валентин Савчев
 • Дата и час на защитата
  07.11.2016 / 14:40
 • Зала
  127, 1 корпус

Прикачени файлове

Атанас Гаджев
 • Име на докторанта
  Атанас Гаджев
 • Тема на дисертацията
  Алтернативни и комплексни способи & технологии, приложими в съвременните керамични и графични изкуства.
 • Научен ръководител
  доц. д-р Зарко Ждраков
Александър Ташев
 • Име на докторанта
  Александър Ташев
 • Тема на дисертацията
  Отношенията към живописното произведение от гледна точка на понятията композиция, предметност и естетика. Някои проблеми в учебната дисциплина живопис.
 • Научен ръководител
  проф. Николай Майсторов
 • Дата и час на защитата
  16.02.2016 / 13:00
 • Зала
  504, 2 корпус

Прикачени файлове

Камен Цветков
 • Име на докторанта
  Камен Цветков
 • Тема на дисертацията
  Нефигуративната скулптура в Европа от епохата на модернизма и нейните проекции в българската скулптура през последните пет десетилетия.
 • Научен ръководител
  доц. Валентин Савчев
 • Дата и час на защитата
  15.02.2016 / 16:20
 • Зала
  504, 2 корпус

Прикачени файлове

Румянка Божкова
 • Име на докторанта
  Румянка Божкова
 • Тема на дисертацията
  Рисунка и архитектурен стил
 • Научен ръководител
  проф. Екатерина Русинова
 • Дата и час на защитата
  22.07.2016 / 11:20
 • Зала
  504, 2 корпус

Прикачени файлове

Христина Дякова
 • Име на докторанта
  Христина Дякова
 • Тема на дисертацията
  Сценичното осветление и мултимедията като фактори за изграждане на пространства и обекти. Изследване на художествената работа с гледната точка в театъра и киното.
 • Научен ръководител
  доц. Елена Иванова

Прикачени файлове

Михаела Кръстева
 • Име на докторанта
  Михаела Кръстева
 • Тема на дисертацията
  Култовата символика в рисуваната керамика
 • Научен ръководител
  проф. Екатерина Русинова
Димитър Хинков

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА

на дисертация за придобиване на научна и образователна степен "Доктор" с решение на Факултетен съвет на Магистърски факултет.

Докторска програма "Визуално-палстични изкуства"

Професионално направление: 8.2. Изобразително изкуство

 • Име на докторанта
  Димитър Хинков
 • Тема на дисертацията
  Нови технологии и материали при създаването на живописната картина през втората половина на XX и началото на XXI век
 • Научен ръководител
  проф. Николай Майсторов
 • Дата и час на защитата
  26.02.2015 / 10:30
 • Зала
  галерия "УниАрт"

Прикачени файлове

Ненко Атанасов

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА

на дисертация за придобиване на научна и образователна степен "Доктор" с решение на Факултетен съвет на Магистърски факултет.

Докторска програма "Визуално-палстични изкуства"

Професионално направление: 8.2. Изобразително изкуство

 • Име на докторанта
  Ненко Атанасов
 • Тема на дисертацията
  Театралният плакат в България - хронология на бъдещето
 • Научен ръководител
  проф. Георги Янков
 • Дата и час на защитата
  27.06.2014 / 14:00
 • Зала
  зала 706, корпус 2

Прикачени файлове

Венцислав Занков

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА

на дисертация за придобиване на научна и образователна степен "Доктор" с решение на Факултетен съвет на Магистърски факултет.

Докторска програма "Визуално-палстични изкуства"

Професионално направление: 8.2. Изобразително изкуство

 • Име на докторанта
  Венцислав Занков
 • Тема на дисертацията
  Тялото на художника в изкуството на Прехода
 • Научен ръководител
  проф. Екатерина Русинова
 • Дата и час на защитата
  18.06.2013 / 13:00
 • Зала
  зала 116, корпус 2

Прикачени файлове