facebook

ДепартаментИзящни изкуства

Докторанти

Веселина Гекова
 • Име на докторанта
  Веселина Гекова
 • Тема на дисертацията
  „СТЪКЛОТО В АРХИТЕКТУРАТА И ИНТЕРИОРНИЯ ДИЗАЙН В ПЕРИОДА XX-XXI ВЕК”.
 • Научен ръководител
  доц. д-р Константин Вълчев
 • Дата и час на защитата
  14.09.2021 / 10:30
 • Зала
  онлайн

Прикачени файлове - научен ръководител

Виолета Илиева Заранкова
 • Име на докторанта
  Виолета Илиева Заранкова
 • Тема на дисертацията
  "Експериментални техники при създаването на художествени обекти в съвременното керамично изкуство"
 • Научен ръководител
  доц. д-р Моника Попова

Прикачени файлове

Илко Николчев
 • Име на докторанта
  Илко Борисов Николчев
 • Тема на дисертацията
  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ЗРИТЕЛ И ПРОИЗВЕДЕНИЕ В НЕОБЕКТИВНАТА СКУЛПТУРА. ПРОЯВЛЕНИЯ В БЪЛГАРСКАТА СКУЛПТУРА ОТ КРАЯ НА XX-ТИ И НАЧАЛОТО НА XXI-ВИ ВЕК
 • Научен ръководител
  доц. Валентин Савчев
 • Дата и час на защитата
  13.01.2020 / 14:30
 • Зала
  312, 1 к.

Прикачени файлове - научен ръководител

Христо Иванов
 • Име на докторанта
  Христо Веселинов Иванов
 • Тема на дисертацията
  Анатомичната рисунка – научни и творчески аспекти. Анатомичната рисунка и външните форми на човешкото тяло
 • Научен ръководител
  доц. Валентин Савчев
 • Дата и час на защитата
  18.12.2019 / 13:00
 • Зала
  506, 2 к.

Прикачени файлове - научен ръководител

Дамян Дамянов
 • Име на докторанта
  Дамян Дамянов
 • Тема на дисертацията
  Типографски плакат. Смислови и формални връзки, и трансформации между текст и изображение в изкуството на плаката в края на ХХ и началото на ХХI век
 • Научен ръководител
  доц. д-р Калина Христова
 • Дата и час на защитата
  16.10.2019 / 11:00
 • Зала
  ЦИ/01, 2 корпус

Прикачени файлове

Петя Илиева
 • Име на докторанта
  Петя Иванова Илиева
 • Тема на дисертацията
  БЪЛГАРСКОТО ИЗКУСТВО И ФОЛКЛОР КАТО МЕЖДУНАРОДНИ МОСТОВЕ И КУЛТУРНА ДИПЛОМАЦИЯ
 • Научен ръководител
  доц. д-р Ралица Мирчева

Прикачени файлове

Панчо Кузманов Куртев
 • Име на докторанта
  Панчо Кузманов Куртев
 • Тема на дисертацията
  „Нови аспекти в скулптурата на открито, като практика в скулптурните симпозиуми, проведени в България от края на ХХ век и началото на ХХI век / Синтез на скулптурата и откритите пространства”
 • Научен ръководител
  доц. Валентин Савчев
 • Дата и час на защитата
  06.11.2018 / 11:20
 • Зала
  ЦИ/01, 2 корпус

Прикачени файлове

Лулзиме Османи
 • Име на докторанта
  Лулзиме Османи
 • Тема на дисертацията
  Физиономия, езотерично огледало на лицето в портрета
 • Научен ръководител
  доц. Михаил Чомаков
 • Дата и час на защитата
  17.03.2017 / 13:00
 • Зала
  504, 2 корпус

Прикачени файлове

Криста Кирова
 • Име на докторанта
  Криста Кирова
 • Тема на дисертацията
  Експресивният изказ в изкуството в края на XX и началото на XXI век
 • Научен ръководител
  доц. Валентин Савчев
 • Дата и час на защитата
  17.10.2018 / 14:14
 • Зала
  800, 2 к.

Прикачени файлове - научен ръководител

Румен Кожухаров
 • Име на докторанта
  Румен Кожухаров
 • Тема на дисертацията
  Изобразителното изкуство и предметно-материалната среда
 • Научен ръководител
  доц. Михаил Чомаков
 • Дата и час на защитата
  20.12.2018 / 16:20
 • Зала
  800, 2 к.

Прикачени файлове

Ралица Игнатова
 • Име на докторанта
  Ралица Игнатова
 • Тема на дисертацията
  Идея и реконструкция при създаването и възприемането на произведения на изобразителното изкуство след постмодерната ситуация
 • Научен ръководител
  доц. Михаил Чомаков
 • Дата и час на защитата
  25.09.2017 / 13:00
 • Зала
  111, 2 корпус

Прикачени файлове

Анна Покровнишка
 • Име на докторанта
  Анна Покровнишка
 • Тема на дисертацията
  Скулптурният симпозиум в Илинденци и социокултурното му присъствие в съвременното българско изкуство след 1989 година
 • Научен ръководител
  доц. Валентин Савчев
 • Дата и час на защитата
  07.11.2016 / 14:40
 • Зала
  127, 1 корпус

Прикачени файлове

Атанас Гаджев
 • Име на докторанта
  Атанас Гаджев
 • Тема на дисертацията
  Алтернативни и комплексни способи & технологии, приложими в съвременните керамични и графични изкуства.
 • Научен ръководител
  доц. д-р Зарко Ждраков
Александър Ташев
 • Име на докторанта
  Александър Ташев
 • Тема на дисертацията
  Отношенията към живописното произведение от гледна точка на понятията композиция, предметност и естетика. Някои проблеми в учебната дисциплина живопис.
 • Научен ръководител
  проф. Николай Майсторов
 • Дата и час на защитата
  16.02.2016 / 13:00
 • Зала
  504, 2 корпус

Прикачени файлове

Камен Цветков
 • Име на докторанта
  Камен Цветков
 • Тема на дисертацията
  Нефигуративната скулптура в Европа от епохата на модернизма и нейните проекции в българската скулптура през последните пет десетилетия.
 • Научен ръководител
  доц. Валентин Савчев
 • Дата и час на защитата
  15.02.2016 / 16:20
 • Зала
  504, 2 корпус

Прикачени файлове

Румянка Божкова
 • Име на докторанта
  Румянка Божкова
 • Тема на дисертацията
  Рисунка и архитектурен стил
 • Научен ръководител
  проф. Екатерина Русинова
 • Дата и час на защитата
  22.07.2016 / 11:20
 • Зала
  504, 2 корпус

Прикачени файлове

Христина Дякова
 • Име на докторанта
  Христина Дякова
 • Тема на дисертацията
  Сценичното осветление и мултимедията като фактори за изграждане на пространства и обекти. Изследване на художествената работа с гледната точка в театъра и киното.
 • Научен ръководител
  доц. Елена Иванова

Прикачени файлове

Михаела Кръстева
 • Име на докторанта
  Михаела Кръстева
 • Тема на дисертацията
  Култовата символика в рисуваната керамика
 • Научен ръководител
  проф. Екатерина Русинова
Димитър Хинков

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА

на дисертация за придобиване на научна и образователна степен "Доктор" с решение на Факултетен съвет на Магистърски факултет.

Докторска програма "Визуално-палстични изкуства"

Професионално направление: 8.2. Изобразително изкуство

 • Име на докторанта
  Димитър Хинков
 • Тема на дисертацията
  Нови технологии и материали при създаването на живописната картина през втората половина на XX и началото на XXI век
 • Научен ръководител
  проф. Николай Майсторов
 • Дата и час на защитата
  26.02.2015 / 10:30
 • Зала
  галерия "УниАрт"

Прикачени файлове

Ненко Атанасов

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА

на дисертация за придобиване на научна и образователна степен "Доктор" с решение на Факултетен съвет на Магистърски факултет.

Докторска програма "Визуално-палстични изкуства"

Професионално направление: 8.2. Изобразително изкуство

 • Име на докторанта
  Ненко Атанасов
 • Тема на дисертацията
  Театралният плакат в България - хронология на бъдещето
 • Научен ръководител
  проф. Георги Янков
 • Дата и час на защитата
  27.06.2014 / 14:00
 • Зала
  зала 706, корпус 2

Прикачени файлове

Венцислав Занков

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА

на дисертация за придобиване на научна и образователна степен "Доктор" с решение на Факултетен съвет на Магистърски факултет.

Докторска програма "Визуално-палстични изкуства"

Професионално направление: 8.2. Изобразително изкуство

 • Име на докторанта
  Венцислав Занков
 • Тема на дисертацията
  Тялото на художника в изкуството на Прехода
 • Научен ръководител
  проф. Екатерина Русинова
 • Дата и час на защитата
  18.06.2013 / 13:00
 • Зала
  зала 116, корпус 2

Прикачени файлове