facebook

ДепартаментИзящни изкуства

доц. д-р Ралица Мирчева

доц. д-р Ралица МирчеваДепартамент: Изящни изкуства

Телефон: -

E-mail: rmircheva@nbu.bg

Приемно време: -Професионална автобиография:

Доц. д-р Ралица Мирчева преподава рисуване и живопис в Нов български университет, завършва Националната художествена академия през 1999 година, доктор по изкуствознание и изобразителни изкуства, член на Съюза на българските художници.
Доц. д-р Ралица Мирчева е запомнящ се автор с участия в редица престижни изложби и пленери в България и чужбина. Авторката работи в областта на рисунката и живописта. Присъства активно в творческия живот на съвременното българско изкуство, позната е като изявен живописец.
Доц. д-р Ралица Мирчева е автор на монографията „Методически аспекти на обучението по рисуване и живопис във висшите учебни заведения по изобразително изкуство“, която представя натрупания от автора методологичен и педагогически опит в областта на рисуването и живописта през годините. Структурата на монографичния труд се определя от целта на изследването и неговата логика, като се набляга върху конкретни методи в преподаването.
Изследването стъпва върху опита на автора при преподаване по рисуване и живопис във висши учебни заведения като НБУ и НХА.