ДепартаментИзящни изкуства

доц. д-р Калина Христова

доц. д-р Калина ХристоваДепартамент: Изящни изкуства

Телефон: 0898 50 57 95

E-mail: k_hristova@nbu.bg

Приемно време: Понеделник 16:30-18:00 511 I Корпус,Четвъртък 13:00-14:30 511 I КорпусПрофесионална автобиография:

доц. д-р Калина Христова

Родена на 6 януари 1979 г.
Р. България, гр. София
+ 359 898 505 795
k_hristova@nbu.bg

Длъжност:

Щатен доцент, доктор, департамент „Изящни изкуства“
Еразъм координатор на департамент „Изящни изкуства“
Член на СБХ – Секция „Графичен дизайн“


Образование:
2017 г –Научно звание „доцент“ по научно направление 8.2. Изобразително изкуство (графичен дизайн, графика и илюстрация)
2014 г –Академична длъжност „главен асистент“ по научно направление 8.2. Изобразително изкуство (графичен дизайн, графика и илюстрация)
2012 г. – Защитен дисертационен труд за придобиване на научна степен „доктор“ по научно направление 8.2. Изобразително изкуство (графичен дизайн, графика и илюстрация)
Тема на дисертационния труд: „Фотография и рисунка в рекламния плакат“
Научен ръководител: проф. Димитър Тасев

2003 г. – Образователна степен „магистър“ – магистърска програма „Графично и пространствено проектиране“, Нов български университет, София
2002 г. – Образователна степен „бакалавър“ – специалност „Графика“, Национална художествена академия, София
1998 г. – Художествена гимназия „акад. Илия Петров“, София

Опит:

2007 - 2012 г. – Щатен асистент по рисуване и живопис, илюстриране и графични технологии, департамент „Изящни изкуства“, Нов български университет
2007/08 г. – Графичен и рекламен дизайн, Сатиричен театър „Алеко Константинов“, София
2004 - 2007 г. Щатен асистент по рисуване и живопис, департамент „Кино, реклама и шоубизнес“, Нов български университет
2003 – 2004 г. – Хоноруван преподавател по рисуване и живопис, департамент „Пластични изкуства“, Нов български университет
2002/03 г. – Асистент – художник „Rainer Ganahl Art Studio“ – Виена,Австрия


Ниво на владеене на чужд език: английски C1

Публикации:

1. Христова, К. „Емоции, измерения, състояния“, първо издание, 2015 год., Издателство: Нов български университет, ISBN: 978-954-535-895-1
2. Hristova, K., „New visual trends in social and online media – usage of short animation“(2016), сборник ХVIII Лятна школа по Пъблик Рилейшънс, „Глад за съдържание“ (под печат).
3. Христова, К., „Нови визуални форми в графичния дизайн. Социални платформи и антитерористична пропаганда“ (2016), сборник с научни доклади от научна конференция „Иновативни подходи в дизайна, архитектурата и визуалните изкуства“ (под печат).
4. Христова, К., „Въздействие на социалната реклама в градска и дигитална среда. Комуникационни проблеми и стратегии и ефективност на асоциативните плакати.“ (2015), Сборник „Научни публикации“ към проект Проект BG051PO001-3.3.06-0060-C0001 „Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области (визуална антропология и публични комуникации) с цел създаване на устойчиви връзки между образованието, професионалното обучение и бизнеса“, Издателство на Нов български университет
5. Христова, К., „Фестивали и обединения на творческите индустрии в подкрепа на идеята за изграждането на квартали за изкуство и култура“, (2014), сборник ХVI Лятна школа по Пъблик Рилейшънс, „Комуникация и култура“ – ISBN 978-954-535-899-9, (http://ebox.nbu.bg/ssc15/view_lesson.php?id=9).
6. Христова, К., „Плакат и комуникативен дизайн – нова визуална култура“, (2014), Сборник „Научни публикации“, бр. 3 – Депатаменти: „Дизайн“, „Архитектура“и „Изящни изкуства“ , Нов български университет – ISSN 1314-7188.
7. Христова, К., „Психология на визуалното въздействие и многообразие от изразни похвати в плакатното изкуство“, (2013), Годишник на департамент „Дизайн“, бр. 2 – ISSN 1314-7188.
8. Христова, К., „Изборите като панацея или изкривеното лице на политическата пропаганда“ (2013), сборник ХV Лятна школа по Пъблик Рилейшънс, „Изборите в ПР и ПР при избори“ – ISBN 978-954-535-851-7.
9. Христова, К. „Плакатът като канал за социо-културна комуникация“, (2012), Сборник „Докторантски четения 2012“, Нов български университет – ISSN 1313-4094.
10. Христова, К. „ Рекламен плакат – образен ефект и асоциативност“, (2009), сборник „Докторантски конференции – Сборник доклади 2009” на тема: „Проблеми на приложните и изящни изкуства“, Национална художествена академия – ISSN 1313-6593.
11. Христова, К. „Новите измерения в интеркултурния диалог – индивидуална и групова идентичност“, (2008) Годишник т. 6, от международна конференция на тема: „Интеркултурен диалог и интеграция“, ЮЗУ „Неофит Рилски“, Ботевград – ISBN 978-954-680-568-3.
12. Христова, К. „Българският плакат – европейска традиция и балкански нрави“, (2007) Годишник т. 5, от международна конференция на тема: „Европа като културно пространство“, ЮЗУ „Неофит Рилски“, Ботевград – ISBN 978-954-680-514-0.
13. Христова, К. „Реклама и попфолк“, (2006), статия, в-к „Култура“, брой 25 (2420), година L, стр. 7.

Награди и стипендии:

2011 г. – Еразъм стипендия за образователен обмен на преподаватели – Университет „Томаш Бата“, Злин,Чехия
2010 г. – Трета награда в конкурс за дизайн на рекламен плакат „Рекламация“ – Списание „Sign Cafe“
2009 г. – Еразъм стипендия за образователен обмен на преподаватели – Художествена академия, Нанси, Франция
2002/ 03 г. – Еразъм стипендия за образователен обмен на студенти – Художествена академия за изящни изкуства, Виена, Австрия
Членство в организации:
• Член на СБХ – Секция „Графичен дизайн“


Компютърни умения и компетенции:
• Microsoft Office
• Adobe Photoshop
• Adobe Illustrator
• Adobe InDesign
• Windows Office


Списък на участия в национални и международни проекти, конкурси и изложби:

2015 г.
-Изложба „FRESH ART“ на преподаватели от департамент „Изящни изкуства“ – Галерия „Артсалон", Перник
-Изложба „My name is V” – Underground gallery/ studio, (MINI art fest Fo), София
-Изложба „TOTE” – „SOHO“, София
-Изложба “Джаз от прозореца”, по случай 10 години галерия “България” – Галерия „България“, София
-Изложба на преподаватели от департамент "Изящни изкуства", БТПП, София

2014 г.
-Изложба „Поколения“, БТПП, София
-Изложба „Beyond our borders“ – Музикален център „Борис Христов“, София
-Изложба „EMOTIONS/ DIMENSIONS/ VALUES“ – „SOHO“, София
-Международно триенале на сценичния плакат – Национален изложбен център, ул. „Шипка” 6, София
-Инсталация „ SIX EMOTIONS“ – (част от „София диша“ – ул. Цар Иван Шишман, София)
-Обща изложба на студенти и преподаватели от НБУ – Дворец на културата, Перник
-Изложба „TOTE” – Betahaus, София
-Инсталация „SUPER EGO“ – Фестивал „ZONA Cultura“, Хладилен завод, София
-Изложба „ПLАКАТИТЕ” – Art Hall VIVACOM, София

2013 г.
-Изложба „КОШМАРТ“ – Галерия „Графит“, Варна
-Self-Promo акция „Make a CHANGE/VOTE“, (част от “София диша”) – ул. Пиротска, София
-Мобилна инсталация "PLAY4CHANGE", Борисова градина, София
-Изложба "РАВНО//ДЕЙСТВИЕ", Галерия „Кракра“, Перник
-Изложба „Авторски и социален плакат“ – Галерия „Мисията“, София
-Инсталация „КИБИК“ – Нощ на галериите и музеите (част от „Хартиен Арт Фест 2013“), Исторически музей, София

2012 г.
-Лекция „ SKETCHBOOK – от Вдъхновението до Сътворението“ – VIVACOM ART HALL (част от Хартиен Арт Фест 2012), София
-Уъркшоп (водещ) „ Донеси модерен предмет и го изрисувай с традиционни мотиви“ ( част от “Folk Color” и София диша – НДК, София
-Изложба “Състояния х 3” – Галерия „Алгара“, София
-Изложба на новоприетите членове на СБХ – Национален изложбен център - ул. „Шипка” 6, София

2011 г.
-Изложба “ЗА/ЕДНО II” – Градска художествена галерия, Пловдив
-Национална изложба „Рисунка и малка пластика“ - Национален изложбен център - ул. „Шипка” 6, София
-Изложба “Първо състезание за обикновена живопис – Иван Кубратов” – галерия “Ателие Пластилин“, София
-Фестивал „People meet People – с. Долна баня
-Самостоятелна изложба “Измерения” – галерия „България“, София
-Изложба “Три в едно” – Галерия “Ателие Пластилин“, София
-Годишна изложба „Секция 13“ - Национален изложбен център - ул. „Шипка” 6, София
-Изложба „ЗА/ЕДНО” –галерия „Арт алея“, София
-Изложба „Илюстративни фантасмагории“, галерия НБУ, София

2010 г.
-Изложба „ Илинденци 2010 – Творби от пленера“ – галерия „Мисията“,София
-Изложба „Гранична ситуация“ - галерия „Индустриална“, София
-Изложба “Приказка без край” – галерия “Ателие Пластилин”, София
-Изложба „Графика, керамика и пластика“ – галерия „Арт алея“, София
-Годишна изложба „Секция 13“ – галерия „Индустриална“, София
-Участие в творчески пленер „7х7 – Седем автора за една седмица“ – Арт център „Илинденци“, с. Илинденци
-Изложба „Образи и знаци“ – галерия НБУ, София
-Изложба „В света на приказките“ - галерия НБУ , София
-ФЕСТ-2010 – Образование, обучение, резултати- Софийска градска библиотека, София
-Изложба “Пространствени измерения” – галерия НБУ, София

2009 г.
-Самостоятелна изложба „HUMAN VALUE“ - Галерия “Ателие Пластилин”, София
-Изложба „Рисунки и малка пластика“ – Галерия – книжарница „София - прес“ ,София
-Изложба “Recycle Art” - Кино „Одеон“, Поп Арт Кафе, София
-Изложба „Алиса в страната на чудесата - галерия НБУ, София
-Изложба „Образ и форма“ – Галерия “Ателие Пластилин”,София

2008 г.
-Изложба “Куполи” – Галерия НБУ
-Изложба “Ателие 13 - Графика” – Галерия НБУ
-Изложба “Сън за щастие” – Галерия “Ателие Пластилин”
-IV международно бианале на малките форми” – Градска Галерия, гр. Плевен

2007 г.
-“Remember Sofia Underground” – фестивал на съвременното изкуство - Национален изложбен център ул. „Шипка” 6
-Изложба “Паднали думи” – Галерия НБУ
-Изложба “Крилете на Ариел” – Български културен институт,Прага
-Участие в пърформанс “Крилете на Ариел” – Четвърто международно квадрианале на сценичните изкуства, Прага
-Обща изложба „НБУ – преподаватели и приятели” (27.12.2006 г. – 06.01.2007 г.), галерия „България”, зала „България

2006 г.
-Изложба „Древният Египет” (стилизации на египетски изображения и модели на ладии от времето на Новото царство) – НБУ, аула – м. ноември
-Обща изложба „15 години Нов български университет” – в сградата на НБУ, м. септември – октомври
-Обща изложба „Рисунката” (11.10. – 30.10. 2006 г.) – Национален изложбен център ул. „Шипка” 6
-„Vienna – Sofia – 1000 km.” – „Dauhaus”, София, ул. „Вихрен” 9, м. юни

2005 г.
-Самостоятелна изложба “Поглед през рамо”- галерия НБУ,м декември
-Девета изложба на програма “Графично и пространствено проектиране” в Малкия параклис на Националната художествена галерия, м. юни
-“Zong” (MKL, Graf), Mario Grubesic, Tamuna Sirbiladze, Kalina Hristova, Tatjana Hardinov, Sarah Glaxia, Виена, Австрия, м. Септември
-“Dimension” – Prof. Franz Graf und Kalina Hristova, Виена, Австрия – м. юни – м. Септември

2004 г.
-“Rain Ball” – Белград 2004, Сърбия
-“ІІ Международно биенале на пастела” – Nowy Sacz, Полша 2004
-“ІV Международно биенале на рисунката” – Пилзен 2004, Чехия
-“ІІ Международен конкурс за Ex Libris” – Бодио Ломнаго, Италия
-Manaus Project Refresh – Бразилия

2003 г.
-Manaus Project – Бразилия
-“Мигове от Виена” – самостоятелна изложба – НБУ
-“THIS PLAY” – “IG BILDEN KUNST” Galerie – Wien
-“A.T.O.M.” – Galerie Contact – Wien
-“Breaking News” – Bremen, Germany – exhibition associated with Rainer Ganahl

2002 г.
– Обща изложба на НХА – дипломна защита – галерия “Шипка” 6
1998 г.
– Обща изложба на ССХУ – дипломна защита – галерия “Шипка 6”
1997 г.
– Обща изложба на ССХУ в Галерия за Чуждестранно Изкуство
1995 г.
– Обща изложба на ССХУ в галерия “XXL”
1995 г.
– Обща изложба на ССХУ в галерия “Леседра”
1994 г.
– Обща изложба на ССХУ в СМУ “Л. Пипков”
Публикации:


2013 г. – Годишник 2 на департамент "Дизайн", НБУ, доклад на тема: „Психология на визуалното въздействие и многообразие от изразни похвати в плакатното изкуство “, София, ISSN: 1314-7188

2013 г. – IV - Лятна школа по PR, НБУ, доклад на тема: „ Изборите като панация или изкривеното лице на политическата пропаганда“, Благоевград

2012 г. - Докторантски четения, НБУ, София

2009 г. – Докторантска конференция, НХА, доклад на тема: „ Рекламен плакат – образен ефект и асоциативност“, София

2008 г. – Международна научна конференция „ Интеркултурен диалог и интеграция“, доклад на тема: „Новите измерения в интеркултурния диалог – индивидуална и групова идентичност“, стр. 159, Благоевград

2007 г. . – Международна научна конференция „ Европа като културно пространство“, доклад на тема: „Българският плакат – европейска традиция и балкански нрави“, стр. 94, Благоевград

2006 г. – в-к „Култура“, стр. 7, Статия: „Реклама и попфолк“