facebook

ДепартаментИзящни изкуства

доц. д.н. Боян Манчев

доц. д.н. Боян МанчевДепартамент: Изящни изкуства

Телефон: 8110 511

E-mail: bmanchev@nbu.bg

Приемно време: Сряда 14:30-16:00 511 II Корпус,Четвъртък 14:30-16:00 511 II Корпус,Вторник bmanchev@nbu.bg ОнлайнПрофесионална автобиография:

Боян Манчев (София, 1970) е философ, работещ в полето на онтологията, философията на изкуството и политическата философия, разработвайки проекта за динамична или модална онтология.

Боян Манчев е автор на двадесет книги на български, френски, английски, италиански и японски език, между които "Свят и свобода. Трансцендентална философия и модална онтология" (НБУ, 2023), "Що е онтология?" (съвместно с Димитър Вацов, София, 2023), "Краят на съвременнното изкуство? Или бъдещето на изкуството" (София, 2023), "Свобода въпреки всичко. Свръхкритика и модална онтология" (София, 2021), "Новият Атанор. Елементи на философската фантастика" (Философска фантастика, т. 1, София, 2019), "Облаци. Философия на свободното тяло" (София, 2017; англии?ско издание 2019), "Логика на политическото" (София, 2012), Miracolo (Milano, 2011), L’alteration du monde (Paris, 2009; преработено издание на японски, 2020), La metamorphose et l’instant – Desorganisation de la vie (Paris, 2009), Тялото-Метаморфоза (София, 2007), Невъобразимото. Опити по философия на образа (София, НБУ, 2003), както и на над триста студии и статии, публикувани на български, френски, английски, немски, италиански, испански, португалски, японски, китайски, руски, шведски, сръбски, словенски и други езици. Съставител и редактор на ред издания, между които броевете на списанието Rue Descartes 64: La metamorphose (PUF, 2009) и Rue Descartes 67: Quel sujet du politique ? (PUF, 2010, съвместно с Рада Ивекович и Габриела Бастера). Преводач е на български език на Corpus на Жан-Люк Нанси (ЛИК, 2003).

Манчев е доцент към Департамент “Изкуствознание и история на културата” на НБУ, където преподава философия и теория на изкуството и културата (щатен преподавател от 2002 г.; доцент от 2012 г.; доктор на науките от 2022 г.); гост-професор в Берлинския университет за изкуства, където преподава философия и съвременна културна теория (от 2010) и Университета Холинс (Вирджиния/Франкфурт/Берлин, от 2014). Директор на програма и вицепрезидент на Международния философски колеж в Париж (2004-2010). Манчев е изнесъл над двеста публични лекции в множество европейски, американски и азиатски университети и културни институции, организирал е ред конференции и публични форуми в областта на философията, съвременното изкуство и политика; включва се като автор, теоретик, драматург или куратор в ред проекти в областта на визуалните изкуства, театъра, киното и съвременния танц.

Член на редакционните колегии на сп. “Критика и хуманизъм” (София), Lignes (Париж), Materiali Foucaultiani (Рим / Париж), Stasis (Санкт Петербург), както и на издателството “Метеор”.


Публикации:

ИЗБРАНА БИБЛИОГРАФИЯ

I. КНИГИ

А. Монографии

1. Свят и свобода. Трансцендентална философия и модална онтология, София: НБУ, 2023, 720 с., ISBN 978-619-233-243-3

2. Краят на съвременното изкуство? Или бъдещето на изкуството, София: Метеор, 2023

3. Свобода въпреки всичко. Том I: Свръхкритика и модална онтология, София: Метеор, 2021, 536 с., ISBN 978-619-7291-21-6

4. ????? ????????????, [L’alteration du monde. Pour une esthetique radicale / Изменението на света. За една радикална естетика, превод от френски на японски език: Юмико Йокота], на японски език, Hosei University Press, “Universitas”, Токио, 2020, 316 с., ISBN-104588011154

5. Новият Атанор. Начала на философската фантастика, „Метеор“, София, 2019/2020, 280 с., ISBN 978-619-7291-14-8

6. Clouds. Philosophy of the Free Body [Облаци. Философия на свободното тяло], на англии?ски език, „Метеор“, София, 2019, 144 с.

7. Облаци. Философия на свободното тяло, „Метеор“, София, 2017, 136 с.

8. Логика на политическото, „Изток-Запад“, София, 2012, 304 с.

9. Miracolo [Чудо], на италиански език, Lanfranchi Editore, Милано, 2011, 120 с.

10. По никое време / Out of Time (двуезично издание), изд. на Софии?ска градска художествена галерия, София, 2011, 64 с.

11. L’alte?ration du monde. Pour une esthe?tique radicale [Изменението на света. За една радикална естетика], на френски език, Paris, Nouvelles Editions Lignes, 2009, 256 с., ISBN-102355260273

12. La me?tamorphose et l’instant. De?sorganisation de la vie [Метаморфозата и мига. Дезорганизацията на живота], на френски език, Les E?ditions de la Phocide, Париж / Страсбург, 2009, 144 с.

13.Тялото-метаморфоза, „Алтера“, София, 2007, 248 с.

14. Невъобразимото. Опити по философия на образа, НБУ, 2003, 256 с.


В. Монографии в съавторство:

15. Боян Манчев и Димитър Вацов, Що е онтология? Насрещни определения, София: Метеор, 2023.

16. Boyan Manchev, Jean-Luc Nancy, Federico Ferrari, Toma?s Maia, PERSISTE?NCIA DA OBRA / PERSISTANCE DE L’?UVRE [Устояването на творбата], двуезично издание на португалски и френски език, Documenta, Лисабон, 2021, Том I: ARTE E POLI?TICA / ART ET POLITIQUE [Изкуство и политика], 280 с.

17. Boyan Manchev, Jean-Luc Nancy, Federico Ferrari, Toma?s Maia, PERSISTE?NCIA DA OBRA / PERSISTANCE DE L’?UVRE [Устояването на творбата], двуезично издание на португалски и френски език, Documenta, Лисабон, 2021, Том II: ARTE E RELIGIA?O / ART ET RELIGION [Изкуство и религия], 368 с.


С. Художествени и есеистични книги:

18. Зима: Вещици, комети, „Метеор“, София, 2020, 164 с.

19. Виртуозът на живота, „Метеор“, София, 2020, 50 с. (издание на български, англии?ски, френски и немски език).

20. Тъмна поема, „Метеор“, София, 2019, 32 с.

21. Dark Poem [Тъмна поема], на англии?ски език, „Метеор“, София, 2019, 32 с.

22. Метеор. Избрани театрални текстове (съвместно с Ани Васева), „Метеор“, София, 2018, 408 с.


Научно-изследователска, творческа и проектна дейност през периода 2019 – 2024 (подбор)Монографии през периода 2019-2024

1. Свят и свобода. Трансцендентална философия и модална онтология, НБУ, София, 2023, 720 с., ISBN 978-619-233-243-3

2. Краят на съвременното изкуство? (Или бъдещето на изкуството), "Метеор", София, 2021/2023, 243 с., ISBN 978-619-7291-26-1

3. Свобода въпреки всичко. Том I: Свръхкритика и модална онтология, „Метеор“, София, 2021, 536 с., ISBN 978-619-7291-21-6

4. ????? ????????????, [L’alteration du monde. Pour une esthetique radicale / Изменението на света. За една радикална естетика], превод от френски на японски език: Юмико Йокота], на японски език, Hosei University Press, “Universitas”, Токио, 2020, 316 с., ISBN-104588011154

5. Clouds. Philosophy of the Free Body, Sofia: Metheor, 2019. ISBN 978-619-7291-08-7

6. Новият Атанор. Начала на философската фантастика, „Метеор“, София, 2019/2020, 280 с., ISBN 978-619-7291-14-8

Монографии в съавторство:

7. Dirk Cieslak, Boyan Manchev, Stadt der Partisanen, VierteWelt, Berlin, 2023. ISBN 978-3-911153-00-3

8. Боян Манчев, Димитър Вацов, Що е онтология? Насрещни определения, "Метеор", София, 2023., ISBN 978-619-7291-35-3

9. Dirk Cieslak, Boyan Manchev, Das ist nicht mein Land, VierteWelt, Berlin, 2022.

10. Boyan Manchev, Jean-Luc Nancy, Federico Ferrari, Tomas Maia, PERSISTENCIA DA OBRA / PERSISTANCE DE L’?UVRE [Устояването на творбата], двуезично издание на португалски и френски език, Documenta, Лисабон, 2021, Том I: ARTE E POLITICA / ART ET POLITIQUE [Изкуство и политика], 280 с., EAN:9789899006638

11. Boyan Manchev, Jean-Luc Nancy, Federico Ferrari, Tomas Maia, PERSISTENCIA DA OBRA / PERSISTANCE DE L’?UVRE [Устояването на творбата], двуезично издание на португалски и френски език, Documenta, Лисабон, 2021, Том II: ARTE E RELIGIAO / ART ET RELIGION [Изкуство и религия], 368 с., EAN:9789899006645

12. The Freedom that Persists. Supercritical Postlogue, В: Thomas Ballhausen, Elena Peytchinska, Flora. Language Arts in the Age of Information, двуезично издание на немски и английски език, Walter de Gruyter, Берлин / Бостън, 2020, 320 с.


2. Дисертация за придобиване на научната степен “доктор на науките”
Изкуство и пойезис: философия на образа и философска фигурология. Опити по епистемология на основанията на теорията на изкуството, Докторска програма "Изкуствознание и визуални изследвания", НБУ, професионално направление - 8.1. Теория на изкуствата, Нов български университет, 2022.


3. Съставителство:

1. Revue Lignes n°69: LOGIQUES DU CONSPIRATIONNISME, Paris, ноември 2022. Съ-съставителство и съ-автор: Боян Манчев. ISBN : 978-2-35526-211-1 / EAN : 9782355262111

сп. “Критика и хуманизъм”, кн. 52: “Модалност и идентичност”, Съставители Дарин Тенев и Боян Манчев, ФХСИ, София, 2021, 280 c.


4. Статии и доклади, публикувани в научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация

Jean-Luc Nancy, la philosophie en eclats. In: Susanna Lindberg (Hg.), Artemy Magun (Hg.), Marita Tatari (Hg.), Thinking With—Jean-Luc Nancy, Berlin: Diaphanes Verlag, 2023.


5. Статии и доклади, публикувани в нереферирани списания с научно рецензиране или публикувани в редактирани колективни томове

1. „Непонятният Двойник и изобретяването на Субекта, или Кантовата Готика“, В: Studia Litteraria Serdicensia, Институт за литература при БАН, София, кн. 4, юли, 2023, с. 240 – 252, 14 с. [ISSN online 2738-7631 ; ISSN print 2738-7631].

2. „Светът като задача, или философски разум и поетическа лудост. Кант, Новалис, Дельоз“, В: Studia litteraria serdicensia Publishing Series, Институт за литература при БАН, София, кн. 2, 2022, с. 285 – 307, 23 с. [ISSN online 2738-7631 ; ISSN print 2738-7631].

3. Курсът на радикалната прагматика, или утвърждаващите сили на философската реч (за книгата на Димитър Вацов „Силите на речта“, Изток-Запад, 2021), В: Социологически проблеми, год. 53 (1), 2021.

4. Кино, философия и ерес у Жан-Мари Строб и Даниел Юийе, Списание „КИНО“, юли 2021 г.

5. Паника и философия, В: сп. Следва, бр. 41, София, 2020.

6. Cometa, В: Antinomie. Scritture e immagini, Милано, 2020.

7. Capital Panic, В: Identities: Journal for Politics, Gender and Culture, Скопие, 2020.

8. La litterature et la necessite de l'existence. Meditations suryennes, 2019.6. Студии, публикувани в научни списания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация

Humanistes, encore un effort ! Tzvetan Todorov et le debat actuel de l’humanisme, В: Divinatio, бр. 49, София, 2020.

What Nature for the Humanities that Come? Philosophy and the Human Sciences after the Correlationist Crisis, in Divinatio, 51/2023, p. 61-71. ISSN - 1310-94567. Студии, публикувани в нереферирани списания с научно рецензиране или публикувани в редактирани колективни томове

1. The Hammer of the Real, in Comfort Club. An annual zine by Amek Collective, issue 05, Sofia, 2024, p. 22—32.

2.Кормчията на предела, или Корабът на философите и изобретяването на пространството. Върху няколко фрагмента на Анаксимандър и Хераклит, В: сп. Критика и хуманизъм, „Пространство и среда“, кн. 59, бр. 2/2023.

« Cinema et heresie ou Persistance de la revolution », in Revue Lignes n°71 (май 2023) JEAN-LUC GODARD, ENCORE ET APRES.

«L’insurrection de la pensee, ou Le surgissement de la voix, Jean-Luc Nancy », in Revue Lignes n°68 (2022) JEAN-LUC NANCY.


Ужасно и космическо. Абсолютният реализъм и безкрайният космизъм на Лъвкрафт, В: Х. Ф. Лъвкрафт, "ПРОИЗВЕДЕНИЯ, 1: СЪНИЩА ВЪВ ВЕЩЕРСКАТА КЪЩА”, София: Метеор, декември 2022.

« La conspiration du Reel, ou la paranoia generalisee », in Revue Lignes n°69 (ноември 2022) LOGIQUES DU CONSPIRATIONNISME.

Суперпозиции: Критическа решимост пред нерешимото, В: Суперпозиции, със. Красимир Терзиев, Институт за съвременно изкуство, София, 2021.

Как се прави динамична онтология днес?, В: сп. “Критика и хуманизъм”, кн. 52: “Модалност и идентичност”, София, 2021.

Оперативно езикознание и идеогенетическа теория на модалностите, В: сп. “Критика и хуманизъм”, кн. 52: “Модалност и идентичност”, София, 2021.

Защо модална онтология? Трансценденталната философия и бъдещето на онтологията, В: сп. “Критика и хуманизъм”, кн. 52: “Модалност и идентичност”, София, 2021.

L’etat d’exception salutaire et l’avenir du politique. Considerations metacritiques, В: Revue Lignes n°65, « Etats de l'exception », Paris, 2021.

Извънредно положение и решение за политическото, В: сп. “Критика и хуманизъм”, кн. 53: “Извънредното положение” (съст. Стефан Попов), София, 2021.

Философия и свобода, въпреки всичко, „Литературен вестник“, бр. 28, София, 2021.

La betise de la foule ou le peuple a venir, В: Revue Lignes n°61, « Pour un nouvel internationalisme », Париж, 2020, 176 с.

Le retour de Pan, ou panique et philosophie, Revue Lignes n°63, « La pensee sous sequestre », Париж, 2020, 208 с.

8. Публични лекции, доклади по покана и участия в конференции (подбор)

1. Eros Unbound. Philosophy’s Desire and the Will to the World, Лекция в рамките на конференцията Disruption, Technique, World. Thinking the Present with Jean-Luc Nancy, 29 Feb 1 Mar 2024 , 9:30 – 21:00 в ICI Berlin Institute for Cultural Inquiry, [https://www.ici-berlin.org/events/disruption-technique-world/#1559655155442-ff9bb510-ecca8b2d-4135].

2. Публична лекция на тема „Свят и свобода. Трансцендентална философия и модална онтология“ и представяне на едноименната книга от Боян Манчев, НБУ в Центъра (ул. „Г.С. Раковски“ 191Б),Организарана от департамент „Изящни изкуства“, 27.10.2023, 18:00 ч. [https://news.nbu.bg/bg/events/publichna-lekciq-na-tema-svqt-i-svoboda-transcendentalna-filosofiq-i-modalna-ontologiq-i-predstavqne-na-ednoimennata-kniga-ot-boqn-manchev!73820]

3. „Съвременният музей и бъдещето на изкуството“. (Среща-разговор по повод на книгата на Боян Манчев „Краят на съвременното изкуство?“), Музей на НБУ, Модератори: гл. ас. д-р Методи Методиев и Веселина Райкова – студентка от БП „Изкуствознание и артмениджмънт“, 07.06.2023. Участници: студенти от БП „Изкуствознание и артмениджмънт“ и МП „Сравнително изкуствознание“. Среща-разговор по повод на книгата на Боян Манчев "Краят на съвременното изкуство?"


4. Kairos Call: The Philosophical Fantastic and The Persistence of Utopia, Доклад, изнесен в рамките на Subversive Forum, в Multimedia Institute – Mama, Zagreb, 22-29.05.2023.


5. The Darkness of the Poem, Tokyo, Goethe Institut, Lecture at Goethe-Institut, Tokyo, 25 May 2023:
1. Boyan Manchev, The Darkness of the Poem
2. Panel Conversation with the philosophers Yasuo Kobayashi and Futoshi Hoshino: The End of the Ends, or the Future of Art.
The Metheor Event in Tokyo is part of Metheor’s work in progress “Hijikata and his Double”(2019-2023), supported by EU-Japan Fest Committee, in cooperation with Goethe-Institut Japan and Keio University Art Center. [https://www.goethe.de/ins/jp/de/ver.cfm?event_id=24741601]


6. Chaos, Apeiron, Cosmos, or What is that which is? The Question of Being, Berlin, Vierte Welt, Серия от лекции What is Philosophy?, проведени в периода октомври-декември 2022 г. във Vierte Welt, Берлин.
Lecture №1: Chaos,Apeiron, Cosmos, or What is that which is? The Question of Being, 14.10.2022 Партньор(и): Senate Department for Culture and Europe, Berlin Място на провеждане:Берлин, Vierte Welt


7. Contingency, Necessity, Real, or the Question of the World, Berlin, Vierte Welt, Серия от лекции What is Philosophy?, проведени в периода октомври-декември 2022 г. във Vierte Welt, Берлин.
Lecture №2: Contingency, Necessity, Real, or the Question of the World, 28.10.2022 Партньор(и): Senate Department for Culture and Europe, Berlin Място на провеждане: Берлин,Vierte Welt


8. Philosophy, Piracy: the Limitless, Berlin, Vierte Welt, Серия от лекции What is Philosophy? The Question of Truth, проведени в през месец юни 2023 г. във Vierte Welt, Берлин.
Lecture№1: Philosophy, Piracy: the Limitless, 26.06.2023 Партньор(и): Senate Department for Culture and Europe, Berlin Място на провеждане: Берлин, Vierte Welt


9. Philosophy, Truth: the Necessary World, Berlin, Vierte Welt, Серия от лекции What is Philosophy? The Question of Truth, проведени в през месец юни 2023 г. във Vierte Welt, Берлин.
Lecture№2: Philosophy, Truth: the Necessary World, 28.06.2023 Партньор(и): Senate Department for Culture and Europe, Berlin Място на провеждане: Берлин, Vierte Welt


10. What is Philosophy? Horizons, Berlin, Vierte Welt, Серия от лекции What is Philosophy? The Question of Truth, проведени в през месец юни 2023 г. във Vierte Welt, Берлин. Lecture№3:"What is Philosophy? Horizons", 30.06.2023 Партньор(и): Senate Department for Culture and Europe, Berlin Място на провеждане: Берлин, Vierte Welt


11. Фугата на времето, Лекция на Боян Манчев в Гьоте Институт, 26.05.2021. [https://youtu.be/6E6mUCxlIKo]


12. Тъмен танц и революция / Boyan Manchev, The Dance of Severed Heads / Лекция, представена на 21 април 2021 г. в рамките на форума на Метеор Ex corpore (21-23 април 2021 г.), състоял се в БНР Пловдив. [https://www.youtube.com/watch?v=etyYtbmkwd8&t=5s&ab_channel=metheor_metheor]


13. Изкуство и политика: Бояна Кунст и Боян Манчев. Две лекции и разговор между Бояна Кунст и Боян Манчев в рамките на дискурсивната програма „Изкуство и политика“ към изложба „Изкуство и политика – Конфронтации и съжителства“ в галерия „Структура“, Гьоте институт, София, 21. 11.2020.

Програма (на английски език):
1. Изкуство, политика и грижа – лекция на Бояна Кунст
2. Меланхолия и обсесия. Революцията и нейният двойник – лекция на Боян Манчев
3. Разговор между Бояна Кунст и Боян Манчев
[https://www.goethe.de/ins/bg/bg/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=22009308]


14. Философия на образа и критика на културата. Метаморфози на производството на художествена стойност. Доклад, изнесен в рамките на форума Софийски диалози / Dialogues de Sofia 2020, "Социалните науки пред предизвикателствата на променящия се свят"/"Les sciences sociales face aux defis du monde en mutation" – Международна конференция в чест на 80-та годишнина на проф. д.ф.н. Ивайло Знеполски/Colloque international Hommage au 80e anniversaire du Prof. Ivaylo Znеpolski 11 НОЕМВРИ 2020. [https://youtu.be/t4R0VS9c3kw]


15. Радикален опит и перформативни контратехники: Тацуми Хиджиката и началото на „буто“. Лекция и разговор с Ани Васева, Боян Манчев и Леонид Йовчев, 30 октомври 2019 / Софийски университет. [https://youtu.be/2tfxrSPPhcY]9. Участия в публични разговори и дебати (подбор)

1. POIESIS / POLEMOS – Разговор с Боян Манчев и Ани Васева по покана на Миглена Николчина за поезията на Иван Станев. Културен център на Софийски университет Алма Алтер, 13.03.2024 г.
[https://youtu.be/BXVUHyM0CuU]

2. Dance On – ценността на възрастта. Разговор между Боян Манчев и Мадлин Ритер, модератор Мира Тодорова, 17.06.2021 г. Разговорът е осъществен в рамките на проекта Tempus Fugit, организиран от Гьоте-институт България и Френски институт в България, по идея на сдружение Метеор, в рамките на Френско-германски културен фонд.
[https://www.youtube.com/watch?v=gXLNiV5bGZI&t=6s&ab_channel=Goethe-InstitutSofia].


3. Ани Васева и Боян Манчев разговарят за времето, разказа и киното, по повод на видеопредставленията на Метеор „Дарума“ и „Един ден, в който има всичко“. – В: Подкаст на Списание КИНО, еп. #006 Ани Васева и Боян Манчев, времетраене: 83:18; 01/12/2022 г. [https://www.deezer.com/us/show/2912082]


4. Театър и истина. Дискусия между Димитър Вацов, Камелия Спасова, Димитър Божков и Ани Васева, водена от Боян Манчев, по повод премиерата на книгата „Театър и истина“ от Ани Васева, състояла се на 1 декември 2021 г. в Културния център на Софийския университет. [https://www.youtube.com/watch?v=SwJLZy8MohA&ab_channel=metheor_metheor]


5. Разговор между Боряна Росса, Георги Тенев, Ани Васева и Боян Манчев върху видеоспектакъла „Един ден, в който има всичко“. Разговорът е проведен след края на премиерната прожекция на „Един ден, в който има всичко“ на 11.06.2021 г. в Гьоте-институт, София.
[https://www.youtube.com/watch?v=2-QK4-9-L-4&ab_channel=metheor_metheor]


6. Цветан Цветанов в разговор с Боян Манчев за философската фантастика и свободата на философията. По повод на "Новият Атанор" и "Зима: вещици, комети", в очакване на "Свобода въпреки всичко". Програма "Христо Ботев" на БНР – 92.9 за София – от 21.30ч., публикувано на 02.06.2021 г.
[https://bnr.bg/post/101476963]10. Представяния на книги, медийно отразяване и интервюта (подбор)

1. Книгата „Свят и свобода: трансцедентална философия и модална онтология“ на доц. Боян Манчев. Предаване: Култура.БГ, БНТ, 16.01.2024. [https://bnt.bg/news/knigata-svyat-i-svoboda-transcedentalna-filosofiya-i-modalna-ontologiya-na-doc-boyan-manchev-v358882-324886news.html]

2. Книгата „Краят на съвременното изкуство“ на Боян Манчев. Предаване: Култура.БГ, БНТ, 27.04.2023. [https://bnt.bg/news/knigata-krayat-na-savremennoto-izkustvo-na-boyan-manchev-v343433-317418news.html]

3. Премиера на книгата на Боян Манчев и Димитър Вацов „Що е онтология. Насрещни определения“. В книжарница на НБУ (НБУ в Центъра, ул. „Г.С. Раковски“ 191Б), 12.06.2023. [https://news.nbu.bg/bg/events/premiera-na-knigata-na-boqn-manchev-i-dimityr-vacov-shto-e-ontologiq-nasreshtni-opredeleniq!70584]

4. ”Театърът и неговият двойник" на Антонен Арто, представен от Боян Манчев. Предаване: Култура.БГ, БНТ, 24.03.2022. [https://bnt.bg/news/teatarat-i-negoviyat-dvoinik-na-antonen-arto-v316688-304427news.html]

5. Какви са философските измерения на свободата и как я разбираме днес?. Предаване: Библиотеката, БНТ, 17.05.2021. [https://bnt.bg/news/kakvi-sa-filosofskite-izmereniya-na-svobodata-i-kak-ya-razbirame-dnes-v297243-294983news.html]

6. Аудиовизуална инсталация е първото събитие от поредицата "Театър на стихиите". Предаване: Култура.БГ, БНТ, 27.10.2021. [https://bnt.bg/news/audiovizualna-instalaciya-e-parvoto-sabitie-ot-poredicata-teatar-na-stihiite-v306081-299660news.html]

7. Маелстрьом. Въведение в спиралната паника, Разговор на Яна Пункина с Ани Васева и Боян Манчев в ''Артефир'' по повод инсталацията Маелстрьом. Въведение в спиралната паника, БНР, 27.10.2021.
[https://bnr.bg/hristobotev/post/101547570/audiovizualna-imersivna-instalacia-na-meteor]

8. Визуалната поема на Боян Мачев "Виртуозът на живота" в четири езикови версии. Предаване: Култура.БГ, БНТ, 15.11.2021.
[https://bnt.bg/news/vizualnata-poema-na-boyan-machev-virtuozat-na-zhivota-v-chetiri-ezikovi-versii-v307686-300298news.html]

9. Премиера на книгата „Свобода въпреки всичко. Трансцендентална философия и модална онтология“ от Боян Манчев, 02. 06. 2021 г. от 18:00 часа в Библиотеката на Гьоте Институт (ул. Будапеща 1). С участието на: Миглена Николчина, Димитър Вацов, Огнян Касабов, Дарин Тенев, Божана Филипова, Богдана Паскалева и Боян Манчев; Водеща: Ани Васева.

10. Доц. Боян Манчев: Свободата е едновременно условие и крайна цел, Интервю на Ирина Недева с Боян Манчев в предаването ''Хоризонт до обед'', 13.07.21 в 15:30 ч. [https://bnr.bg/post/101498302/doc-boan-manchev-svobodata-e-ednovremenno-uslovie-i-kraina-cel]

11. Спектакълът „Хиджиката, самураят от Севера“ на Ани Васева и Боян Манчев. Предаване: Рецепта за култура, БНТ, 10.04.2021 г.
[https://bnt.bg/news/spektakalat-hijikata-samurayat-ot-severa-na-ani-vaseva-i-boyan-manchev-v294643-294021news.html]

12. Магия натуралис – природата, която твори и с нас и без нас, Разговор с Боян Манчев по повод изложбата „Magia Naturalis“ воден от Яна Пункина, В „Артефир“, БНР, програма „Христо Ботев“, публикувано на 21.08.2020. [https://bnr.bg/post/101328726/programa-botev-na-bnr]

13. „Хиджиката и неговият двойник“ и крайностите на танца. Разговор с Ани Васева, Боян Манчев и Леонид Йовчев, воден от Яна Пункина, В: „Време и половина“, БНР, 29.10.2019 г.


11. Творчески проекти

1. Метаморфози („Да играем литература“). Въведение от Боян Манчев и дискусия след спектакъла с Камелия Спасова, Богдана Паскалева, Леонид Йовчев и Боян Манчев. в Културен център на СУ [https://youtu.be/F_TOrmtqywE]

2. Дарума – визуална поема за случайността. Премиера – 10.12.2021 г., 19:00 ч., кино „Люмиер“. режисьор: Ани Васева; теория: Боян Манчев; камера: Иван Николов; монтаж: Ани Васева, Иван Николов; музика: Кристоф Печанац / Кlimperei; звуково оформление: Ангел Симитчиев; постпродукция: opnnproductions; звук на терен: Добромир Христосков, Георги Вълчев, Василена Попангелова; специални технологии: Стефан Дончев; изработка костюми: Дарина Стоименова; първи асистент: Николай Камбуров; асистент: Михаил Жекунов; графично оформление: Моника Вакарелова. С участието на: Светлана Янчева, Леонид Йовчев, Валентин Ганев, Веселин Мезеклиев, Катрин Методиева, Грета Гичева и Роза. [https://xn--d1amh.bg/event/daruma-vizualna-poema-za-sluchaynostta-10352-1]

3. МАЕЛСТРЬОМ. Въведение в спиралната паника. Аудиовизуална имерсивна инсталация на Метеор. Концепция: Боян Манчев и Ани Васева; видео: Иван Николов, Ани Васева и Боян Манчев; звук: Ангел Симитчиев, 27 и 28 октомври 2021, галерия „Структура“

4. Тerra Ultima. Визуална поема на Боян Манчев | проект на Метеор с участието на Ани Васева, Стефан Дончев, Иван Николов и Боян Манчев / strx; 13 – 20 ноември 2021 г., галерия Swimming Pool, София.

5. Виртуозът на живота. (На български, френски, немски и английски език), София, „Метеор“, 2021, 50 с. Философска поема на Боян Манчев, представена в рамките на изложбата Terra ultima в четири езикови версии – на български, френски, немски и английски език, с участието на актьорите Леонид Йовчев, Маркус Райнхард и Кристоф Печанац.

6. Вещици, комети. Представление-премиера на книгата на Боян Манчев „Зима: Вещици, комети“, състояла се на 30 октомври 2020 в кино „Влайкова“. Режисьор на сценичното представяне: Ани Васева; с участието на: Леонид Йовчев, Грета Гичева, Катрин Методиева; музика: Ани Васева.

7. Tempus Fugit. Художествен и изследователски проект на Гьоте Институт и Френски институт в София, в сътрудничество със сдружение Метеор по идея на Боян Манчев и Ани Васева в рамките на Френско-германския културен фонд. Tempus Fugit е осъществен в периода май-ноември, 2021 г.

8. Тъмна поема / Dark Poem. С участието на Леонид Йовчев и Боян Манчев; режисура: Боян Манчев и Ани Васева, Българско национално радио, 21 април 2021 г. Проектът е част от програма „Наследство“ на Пловдив – Европейска столица на културата 2019 и е осъществен с финансовата подкрепа на EU Japan Fest, Министерство на културата и програма „Култура“ на Столична община.

9. Хиджиката и неговият двойник. 30 септември 2019, 19.30 ч., Театрална зала Алма Алтер. Концепция, текст, постановка и драматургия: Ани Васева, Боян Манчев и Леонид Йовчев; консултанти: Футоши Хошино и Ясуо Кобаяши; художник: Стефан Дончев; с участието на Леонид Йовчев, Боян Манчев и Футоши Хошино. Представлението Хиджиката и неговият двойник е представено в София, Пловдив и Токио.

10. Тъмна поема / Dark Poem. 36 страници с 14 черно-бели фотографии. Текст: Боян Манчев; Фотография: Боряна Пандова; Участват: Леонид И?овчев и Боян Манчев, Метеор, София, 2019. Тъмна поема представя „театралната философска поема“ на Боян Манчев, обхващаща втората част на представлението на Метеор Хиджиката и неговият двойник.

Избрана библиография за периода 2004-2017 г. (на английски език)

I. Books and Edited Volumes (Selection):

1. НОВИЯТ АТАНОР, 2019/2020

2. CLOUDS. PHILOSOPHY OF THE FREE BODY, 2019

3. ТЪМНА ПОЕМА / DARK POEM, 2019

4. Clouds. Philosophy of the Free Body, Sofia: Metheor, 2017.

5. Logic of the Political, Sofia: Iztok-Zapad, 2012.

6. Miracolo, Milano, Lanfranchi Editore, 2011.

7. L’alte?ration du monde. Pour une esthe?tique radicale, Paris, Nouvelles E?ditions Lignes, 2009.

8. La me?tamorphose et l’instant. De?sorganisation de la vie, Paris/Strasbourg, Les E?ditions de la Phocide, 2009.

9. Rue Descartes, n°67 : Quel sujet du politique ?, dir. par Rada Ivekovic, Gabriela Basterra et Boyan Manchev, Paris, PUF, 2010.

10. Rue Descartes, n°64 : La Me?tamorphose, dir. par Boyan Manchev, Paris, PUF, 2009.

11. Out of Time, Bulgarian/English, publication accompanying the exhibition Out of Time,Sofia Art Gallery, 2011.

12. The Body-Metamorphosis, Sofia: Altera, 2007.

13. The Unimaginable. Essays in Philosophy of Image, Sofia: NBU Press, 2003.
II. Book Chapters and Journal Articles (Selection):

2017

1. ????? --?????????????????????? (Boyan Manchev,
Le de?sir du monde), in The journal of Social Sciences and Humanities (Jimbun Gakuho), No. 513-15 March 2017 (Nume?ro Spe?cial : Pulsations philosophiques chez Jean-Luc Nancy (e?ds. par Y. Nishiyama et R. Kakinami).
2. ????? --??????????????& ?????????? (Jean-Luc
Nancy & Boyan Manchev, La me?tamorphose, le monde), in The journal of Social Sciences and Humanities (Jimbun Gakuho), No. 513-15 March 2017 (Nume?ro Spe?cial : Pulsations philosophiques chez Jean-Luc Nancy(e?ds. par Y. Nishiyama et R. Kakinami).
3. Pandora’s Toys or zoon technicon and the Technical Ghosts of the Future, in Epidemic Subjects. Radical Ontology, Edited by Elisabeth von Samsonow, diaphanes, Zu?rich-Berlin, 2017.
http://www.diaphanes.de/titel/epidemic-subjects-radical-ontology-3143
4. Exister, Persister, in Revue de(s)ge?ne?rations, n°26: "Au-dela?, ici me?me”, ed. by Jean-Marc Cerino et Camille Fallen, 2017.
http://www.desgenerations.com/68-au-dela-ici-meme
5. What do the things want? in Scores, n°6: No/Things, TqW Wien, 2017.
6. A me?me l’impossible, la puissance qui persiste, in Lignes n°52 : Vouloir l’impossible, sous la responsabilite? de Mathilde Girard, Fre?de?ric Neyrat et Michel Suria, 2017.
https://www.editions-lignes.com/VOULOIR-L-IMPOSSIBLE.html
7. Von der Kritik der Institutionen zur Institutionalisierung der Kritik. Post- Spektakula?re Wertscho?pfung, in Paragrana 26 (2017) 1, Ed. by Ludger Schwarte, De Gruyter Verlag, 2017.
8. Le reflet d’Eros. Re?ve?rsibilite? et alte?ration, in El Cuerpo en Acto, Universidad Catholica, Santiago de Chile, 2017.
???2
?Forthcoming:
9. Le de?sir du monde. Jean-Luc Nancy et l’E?ros ontologique, in Cahiers philosophiques de Strasbourg, dir. par Jacob Rogozinski et Je?ro?me Le?bre, Octobre 2017.
10.Възможността, която желае. За една динамична онтология, В: Философски алтернативи, съст. Кристиян Енчев, маи? 2017.
2016
11. Me?te?ores, le de?sir de la matie?re. Pour une ontologie dynamique, in Lignes, n°51 : Quels mate?rialismes ? Pour quels mondes ?, Nume?ro pense? et conc?u par Martin Crowley & Michel Surya, 2016.
12.The Daughters of Gaia. Philosophical Fantastic and Transplants of Gods, in Elisabeth von Samsonow. Transplants, Kerber Verlag, Wien, 2016.
13. The Sublime Paradox, in UTCP 27: Sublime and Uncanny, ed. by Futoshi Hoshino, 2016.
14.Nothing in common. Collaborations, relations, processes and the actuality of artistic labour, in TkH. Journal for Performing Arts Theory, n°23: Commons / Undercommons, 2016.
15.The End of Contemporary Art? From Exhibition Value to Discourse Value, in TanzRaum, Berlin, December 2016.
16.Sujeto acontecimiental y acontecimiento-sujeto (trad. Gustavo Celedo?n), in Revista Latinoamericana del Colegio internacional de filosofi?a, n°1: Pensar la forma hoy, coordinado por Gustavo Celedo?n, CIPh / Universidad de Valparai?so, 2016. http://www.revistalatinoamericana-ciph.org/wp-content/uploads/2016/11/N %25C2%25BA-1-PENSAR-LA-FORMA-RLCIF.pdf
17. Program for inhuman theater, or what is the desire of the things?, in Carpa 4 proceedings: THE NON-HUMAN AND THE INHUMAN IN PERFORMING ARTS — BODIES, ORGANISMS AND OBJECTS, ed. by Annette Arlander, Helsinki, 2016.
18.Изверги. Манифест за нечовешки театъp, В: Пирон, Академично електронно списание за изкуства и култура, Брои? 12: Нечовешкото, водещ броя: Богдана Паскалева, 2016.
19. Отвъд творбата: метаморфозата на разказа, В: “Метаморфозата”, съст. Миглена Николчина, “Изток-Запад”, 2017.
??3
?2015
20.The New Arachne. Towards a poetics of dynamic forms, in Performance Research, no 20:1: On Poetics and Performance, Issue editors: Ric Allsopp & Kristen Kreider, London: Routledge Journals, Taylor & Francis, 2015.
21. The Dangers of Philosophy, in Inaesthetics, no 4, ed. by Marcus Steinweg, Merve Verlag, Berlin, 2015.
22.Un corps “leve?” : crucifixion, re?surrection et alte?ration de l’image, in Revue des sciences religieuses, Strasbourg, 2015.
23.La Rage ou la Haine. De la gouvernance des affects politiques, Redrum, A la lettre cont le fascisme, sous la dir. d’Alain Jugnon, Les impressions nouvelles, Bruxelles, 2015.
24.La prolife?ration fasciste. Une perspective me?tacritique, in Lignes, n°48: Les attentats, la pense?e, dir. par Michel Surya, 2015.
25.Was wollen die Dinge? Dynamische Ontologie und die Zukunft der Performance, in Theater der Zeit, 3/2015, Berlin.
26.The Collaborative Turn in Contemporary Dance: Performance Capitalism and the Emancipation of Artistic Production, in Dance: A Catalogue, Ed. by Noe?mie Solomon, Les presses du re?el – Performing & sound arts, Bordeaux / New York, 2015.
27.Комунизъм / посткомунизъм: политика и репрезентация. Българският случаи?, В: Изкуство за промяна, съст. Мария Василева, СГХГ, София, 2015.
28.Театър на чудесата, или фотография и нечовешки техники / Theater of Miracles, or Photography and Non-Human Techniques, В: Фотоарт/1, София, 2015 (двуезична публикация).
29.Деи?ствието на потенциятa. Гюстав Гии?ом и софии?ската гии?омистка школа, В: Наследството на лингвистиката, УИ “СУ Св. Климент Охридски”, София, 2015.
30.Наследството на лингвистиката, разговор в Литературен вестник, бр. 3/2015.
31.Новата Пандора. Миглена Николчина и преобразяването на човека, В: Парачовешкото: грация и гравитация, Сборник в чест на проф. Миглена
4
?Николчина, съст. Дарин Тенев, Мария Калинова и Камелия Спасова, УИ “Св. Климент Охридски”, София, 2015.
32. За Ангел - празнично, исторично, визуално, съвместно с Ирина Генова и Надежда Олег Ляхова, публикация по случаи? шеи?сетгодишнината на Ангел Ангелов, в Литературен вестник, бр. 32, 14-20.10.2015.
2014
33. Maurice Blanchot et la politique de l’impossible, in Lignes n°43: Politiques de
Maurice Blanchot. 1930-1993, dir. par Michel Surya, mars 2014.
34. The Metamorphosis of Dance. Conversation between Boyan Manchev, Xavier Le Roy and France Anton Cramer, in Danse – An Anthology, Ed. by Noe?mie Solomon, Les presses du re?el – Performing & sound arts, Bordeaux / New York, 2014.
35. Бесът - афектът на политическото, В: Литературен вестник, бр. 37/2014.
36. Въображение и дезорганизация. За една философска фантастика, В: Пирон, Академично електронно списание за изкуства и култура, бр. Бъдеще и въображение, водещ броя Асен Канев, 01/2014.
37. Новата Арахна. Метаморфоза и био-техника, В: Литературен вестник, бр. 9/2014, София.
38. Катастрофа и Метаморфоза, съст. и прев. от френски на блок текстове в Литературен вестник, бр. 37/2014, София.
39. Склонения на възможното, или възможно отклонение върху Дарин Тенев и Жак Дерида, В: Социологически проблеми, 1-2/2014, София.
2013
40. Den nya Arachne: Mytens biopolitik och livets teknologier (The New Arachne:
Biopolitics and Techniques of Life), in Divan, Stockholm, n°1-2, 2013.
41. Persistence and Excess (with Marcus Steinweg), in Scores n°3, ed. by Krassimira
Kruschkova and Sandra Noeth, 2013, TqW, Vienna. 5
?42. De?sorganisation des corps-sujets : pour une re?sistance persistante. Capitalisme performant et ontologie du pre?sent, in Maska: Gestures of Resistance, ed. by Martina Ruhsam, Ljubljana, 2013.
43. Contemporary Dance and the Critical Ontology of Actuality, in Dance [and] Theory, ed. by Gabriele Brandstetter and Gabriele Klein, Transcript Verlag, Hamburg, 2013.
44. Мислещата литература. Трансмодална идея, потенциалност и сътворяване, В: Литературен вестник, бр. 1, 2013.
45. Метаморфозите на виртуалното (в съавторство с Васил Марков), предговор към Марчело Витали Розати, Да се ориентираме във виртуалното, НБУ, 2013.
46. Университетът и политическото, В: Култура - Брои? 39 (2745), 22 ноември 2013.
2012
47. Оntology of Creation, in Re-treating Religion. Deconstructing Christianity with Jean-Luc Nancy, ed. by Alena Alexandrova, Laurens ten Kate еt al., Fordham University Press, 2012.
48. La matie?re du monde et l’aisthesis du commun, in Figures du dehors. Autour de Jean-Luc Nancy, ed. Ce?cile Defaut, Paris, 2012.
49. Poe?sie et de?sorganisation, in Lignes, n°38 : Litte?rature et pense?e, sous la responsabilite? de Michel Surya, 2012.
50. Arachne, the Disorganised Spider, in The Entropic Institute, ETI, Berlin, 2012.
51. Die wilde Freiheit. Hypothesen zu einer Tierpolitik, in Performance Plattform, ed.
by Bettina Knaup and Silke Bake, Sophiensaelle, Berlin, 2012.
52. L’exce?s du monde, in Vie manifeste, n°8, 2012.
53. Новата Пандора: желание, чудовище, театър, В: Литературен вестник, 13, 2012.
6
?54. Transformance: The Body of Event, in Dance. Documents of Contemporary Art, ed. by Andre? Lepecki, Whitechapel Gallery, London, 2012.
55. Performance Time or Time of Performance? The Struggle for Duration as Struggle for the Event, in Maska: Projected Temporality / La temporalite? projective, ed. by Bojana Kunst, Ljubljana, 2012.
56. Метакритически въпросник за свободното време на съвременните артисти, В: Литературен вестник, бр. 31, 2012.
57. Визуална рефлексивност и херменевтика на конкретното, В: Литературен вестник, В: Литературен вестник, бр. 37, 2012.
58. To Pogo or not to Pogo, in Expo Zero, Muse?e de la danse, Rennes, 2012.
59. Formless, Image, Truth, in Corpus, n°5, 2012.
60. The Struggle for Disorganisation. Notes on the Ontology of Actuality, in Rehearsing Collectivity, Freie University, Berlin, 2012.
61. Persistance de l’image et devenir-sensible du sensible. Georges Bataille et la surcritique de la repre?sentation, in Le portique, n°29, 2012.
62. Potentiality, Exploitation and Resistance of Bodies-Subjects. For a Persistent Transformation, in Critique&Humanism, Vol. 40, special issue 2012: Politics as Struggle, ed. by Dimitar Vatsov, Sofia, 2012.
63. Disorganisation and Persistence, articles in Depletion Design: A Glossary of Network Ecologies, ed. by Carolin Wiedemann and Soenke Zehle, Theory on Demand, Frankfurt, 2012.
2011
64. Le double obscur de Prome?the?e. La me?tamorphose et la technique, in Multitudes n°47, Mineure 47: Prome?the?e contre Areva, textes re?unis par Fre?de?ric Neyrat, 2011/4.
65. Vermo?gen, Ausbeutung und Widerstand der Subject-Ko?rper. Fu?r eine transversale Vera?nderung, In: Isabell Lorey, Roberto Nigro, Gerald Raunig, eds., Inventionen 1. Gemeinsam. Preka?r. Potentia. Dis-/Konjunktion. Ereignis. Transversalita?t. Queere Assemblagen, Berlin: diaphanes, 2011.
7
?66. La crise du sujet politique. La critique dans la situation post-transformationniste, in Divinatio, n°33, 2011.
67. Il tempo-performance o il tempo della performance? La lotta per la durata come lotta per l’evento, in Art’O. Cultura e politica delle arti sceniche, 2011.
68. Le droit a? la philosophie, in Yuji Nishiyama, Michel Deguy, Catherine Malabou, Boyan Manchev et al., UTCP, Tokyo, 2011.
69. On Rage. On the Basic Grammar of Political Affects, in On Rage / Uber Wut, ed. by Cordula Hamschmidt, Revolver Verlag, Frankfurt, 2011.
70. New Proverbs of Hell, in Corpus, n°11, 2011.
71. Le monde en feu, in Une e?cole d’art, P.O.L. / Festival d’Avignon, 2011.
72. Tyrannical Poetry versus Poetry of Tyrants, in The Poetry of Tyrants, ed. Albrecht Koschorke, Konstanz University Press, 2011.
73. La persistance des formes, in Tomas Maia, Boyan Manchev, Jean-Luc Nancy, Federico Ferrari, Silvina Lopes, Persistencia da Obra, Assirio & Alvim, Lisboa, 2011.
74. Puissance, re?sistance et transformation des corps-sujets, in Identities, ed. by Slavco Dimitrov, vol. 8/1, Winter 2011.
75. Потенция, експлоатация и съпротива на телата-субекти, В: Критика и хуманизъм, съст. Димитър Вацов и Боян Знеполски, 38, 2011.
76. L’image intense, Разговор с Фредерик Нера около книгата на Боян Манчев L’alte?ration du monde, in La vie manifeste, 2011.
77. El metaseminario. Tesis sobre la educacio?n y la experiencia del pensamiento cri?tico (Transl. by Desiderio Navarro), in DENKEN PENSE?E THOUGHT..., La Habana, Centro Teo?rico-Cultural Criterios, n°8, 2011.
2010
78. Between Divine Violence and Human Action, in Crtique and Humanism, Sofia, 2010; transl. in English in the special English issue of Crtique and Humanism, Sofia, 2011.
8
?79. Der Widerstand des Tanzes. Gegen die verwandlung des ko?rpers, der wahrnehmung und der gefu?hle zu waren in einem perversen kapitalismus, corpusweb.net, 2010; in English: The Resistance of Dance, Corpus&Maska, ed. by Martina Ruhsam, 2010.
80. Le dernier romantique, ou de l’anarchie ide?ale, in Philippe Lacoue-Labarthe, sous la dir. de Jacob Rogozinski, Paris, Lignes, 2010.
81. Rage, in Lignes 35 : Dictionnaire critique du sarkozysme, 2010.
82. Alteration. U?ber (den) Noise (des) Tanz(es), in Versehen, Helmut Ploebst & Nicole
Haitzinger (Hg.), Mu?nchen: Epodium & Wien: Corpus, 2010.
83. La rage de l’image, in La singularite? fictive, ed. par Jean-Clet Martin, STRASS DE
LA PHILOSOPHIE : Hors-champs, Contretemps, Contrefac?ons, 2010.
84. Sujet e?ve?nementiel ou e?ve?nement-sujet, in Rue Descartes, n°67: Quel sujet du politique ?, sous la dir. de Gabriela Basterra , Rada Ivekovic? , Boyan Manchev, 2010/1, Paris, PUF, 2010.
85. Critique ou fatigue ? Jean Baudrillard et le monde sans re?sistance, in Lignes n °31 : Le gai savoir de Baudrillard, 2010.
86. Questions autour de Le Moi et la Chair de Jacob Rogozinski, in Iris. Annales de philosophie, Vol. 31/2010, Universite? Saint-Joseph de Beyrouth.
87. Factory for Life. Poscritical political ontologies, in Sociological Problems, Sofia, 2010.
88. Puissance de la langue, puissance de la philosophie, in Degre?s, n°143-144, hiver 2010.
89. The Metaseminar. Education and Critical Thought (in Chinese), в Fudan Education Forum, 3, 2010.
90. „People getting wild”: Opium for the Masses or Democracy with no Compromise, Kultura, 26, 9 July 2010.
91. The Nation between Tragedy and Idyll, In The Moving Balkans (2000—2003), Ed. Alexander Kiossev, Sofia : Prosveta, 2010.
9
?2009
92. Aisthetisch Alteration und Radikaler Materialismus, in Auf Nietzsches Balkon.? Philosophische Beitra?ge aus der Villa Silberblick (Hgs. von Ru?diger Schmidt- Gre?pa?ly unter Mitarbeit von Marina Sawall), Bauhaus Universita?t Verlag, October 2009.
93. La fin du monde (French / German), in »Die Glu?cklichen sind neugierig«.?
Zehn Jahre Kolleg Friedrich Nietzsche (Hgs. von Julia Wagner und Stefan Wilke), Bauhaus-Universita?t Verlag, October 2009.
94. After the End of the World, in Moonlake, ed. by Miglena Nikolchina, Altera, 2009.
95. Безобразното тяло и фетишът на неорганичното / The Disfigured Body and the Fetish of the Inorganic, in Interface Sofia, ed. Alexander Kiossev, Visual Seminar, Project Relations/ICA Sofia, 2009.
96. The Metaseminar. Theses on Education and Critical Thought, in Springerin, Wien, Spring 2009.
(English translation: http://www.springerin.at/dyn/heft_text.php? textid=2206&lang=en)
97. Terror and the Crisis of the Political, in Terror, Terrorism, States and Societies (Ed. by Samir Kumar Das), Women Unlimited, Delhi, October 2009.
98. Alexandre Koje?ve and the End of Politics. European Project and European Praxis, in Europa, London, March 2009.
99. La me?tamorphose du monde, in Europe n°960, Paris, avril 2009.
100. La me?tamorphose et l’e?ve?nement, in Rue Descartes n°64 : La Me?tamorphose, dir.
par Boyan Manchev, Paris, mai 2009.
101. Communaute? et ontologie modale, in Cahiers philosophiques de Strasbourg, I, 2009.
102. La liberte? sauvage, in Lignes, n°28 : Humanite? / Animalite?, dir. par Michel Surya, 2009.
??10
?2008
103. La terreur et la sortie, in Rue Descartes n°62 : Terreur et terrorismes (sous la dir.
de Rada Ivekovic), Paris, PUF, de?cembre 2008.
104. Few preliminary notes concerning the neutralisation of the city (in English and Croatian), in The Neoliberal Frontline: Urban Struggles in Post-Socialist Societies, Zagreb, Multimedia Institute, 2008
105. Puissances de la communaute?, in Les papiers du CIPh, n°59, 2008.
106. 17 Theses for a European Movement, in Europa, London, April 2008; Български
превод, В: Култура, юни 2008.
107. Theater is a Political Art. Conversation between Boyan Manchev and Javor
Gardev, Altera, 1, 2008. 2007
108. Jean-Luc Nancy, la de?construction du christianisme, Critique, 718, March 2007.
109. Noise : l’organologie de?sorganise?e, Multitudes, 28, March 2007.
110. The Krisis of Aisthesis. The Surcritique of Georges Bataille, in Asthetik der kritik – verdeckte ermittlung, Eds. Jo?rg Huber, Philipp Stoellger, Gesa Ziemer, Simon Zumsteg, Voldemeer, Zu?rich & Springer-Verlag Wien New York, 2007.
111. The Postcommunism as Symptom, in Dilema Vece, Bucharest, 11, 2007.
112. The Future of (Bulgarian) Poetry, in Kultura, March 2007.
113. Pornoscopy – Performance. Notes of the Philosophy of Modern Art in Perverted Perspective, in Corpusweb, n°2, 2007.
11
?2006
114. Transformance: The Body of Event, in It takes place when it doesn’t, Frankfurt am
Main: Revolver Verlag, 2006.
115. The Fall before the Subject, in Critique & Humanism, 22/2006: Justice and Communicative Freedom (bilingual edition).
116. Transformability. Performing Society and Contemporary Conditions of Dance, in Defining the Undefinable. European Dance Houses: A Recent Reality, Theater der Zeit, ed. by Franz Anton Cramer, April 2006.
117. Der totale Ko?rper der Lust. Postkommunistische Gemeinschaft – Repra?sentation und Exzess (transl. in German by Nikolaus G. Schneider), in Zuru?ck aus der Zukunft. Osteuropa?ische Kulturen im Zeitaler des Postcommunismus, Eds. Boris Groys, Anne von der Heiden and Peter Weibel, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 2005.
2005
118. La de?sorganisation de la vie, in Lignes, n°17 : Nouvelle lectures de Georges Bataille, dir. par Michel Surya, 2005. Extended Bulgarian version in Altera Academica, 1, 2007.
119. From ?sthetical to Ethical Community (transl. in German by Andreas Hieppko), in Elke Marho?fer. Get out of here and think we, Frankfurt am Main: Revolver Verlag, 2005.
120. La vita fissata e la natura morta : l’immagine et la finitudine (transl. in Italian by Federico Nicolao), Chorus una costellazione. Rivista culturale europea, n°2, 2005.
121. The Logic of Symptom. Exercises in Critical Seeing, in Read Relations, n°3, 2005.
122. Unfriendly notes on “the Balkans”, in Balkan Public Conference, Ed. by Iara Boubnova, ICA-Sofia, 2005.
12
?2004
123. Debate on “Donner corps a? la mort” (with Jacques Derrida, Jean-Luc Nancy and Dimitar Zashev), in The Voice of Derrida. Sofia dialogues. Ed. by Ivaylo Znepolski. Sofia: Maison des Sciences de l’Homme, 2004.
124. L’anomie au coeur de la loi, in Divinatio. Studia Culturologica Series, n°19, 2004.
125. Proteus and the Prosthesis. Internet in Anthropological Perspective, Sociological Problems, Winter 2004.