facebook

ДепартаментИзящни изкуства

Методически аспекти на обучението по рисуване и живопис във висшите учебни заведения по изобразително изкуство

ralica-mircheva1_184x250_fit_478b24840a

Методически аспекти на обучението по рисуване и живопис във висшите учебни заведения по изобразително изкуство

Ралица Мирчева. София: Издателска къща "ГУТЕНБЕРГ", 2014

Научни и учебни издания

Монографичният труд „Методически аспекти на обучението по рисуване и живопис във висшите учебни заведения по изобразително изкуство“ е посветен на теоретико - методическото осмисляне в развитието на рисуването и живописта и е насочено към студентите във висшите училища по изобразително изкуство в България.


Анализират се методическите аспекти в обучението по рисуване и живопис в контекста на развитие на изобразителното изкуство като цяло. По този начин се изгражда сравнително цялостна картина на тяхното развитие, като самостойни художествени дейности със специфична теория и динамика на разгръщане, в смисъла на методологията и методиката на преподаване.