facebook

ДепартаментИзящни изкуства

Актуално

img-5759_678x410_crop_478b24840a
08.04.2024 16:00

Изложба „Изкуство и наука – микробиология в цвят“

Изложба на студенти от БП „Визуални изкуства“, БП „Графичен дизайн“, БП „Психология на английски език“, МП „Архитектура“. Водещ преподавател: доц. д-р Ралица Мирчева Изложбата е в сътрудничество със студентите от БП "Биология - обща и приложна" и БП „Кле

Корпус 1, етаж 2, коридорно пространство


Организатори:
Департамент „Изящни изкуства“, департамент „Архитектура“, департамент „Природни науки“ - БП „Визуални изкуства“, БП „Графичен дизайн“, БП „Психология на английски език“, МП „Архитектура“

Изложбата е в сътрудничество със студентите от БП „Биология - обща и приложна“ и БП „Клетъчна биология и вирусология“, УПИЗ Учебно-научна лаборатория по биология и Клуба на микробиолозите-НБУ на департамент „Природни науки“ с водещ преподател доц. д-р Галина Сачанска и хон. преп. М. Дянкова (МП „Архитектура“)

Водещи преподаватели:
доц. д-р Ралица Мирчева
доц. д-р  Галина Сачанска


Изложбата на тема „Изкуство и наука – микробиология в цвят“, представя резултатите от колаборацията между студенти на департаментите „Природни науки“ и „Изящни изкуства“ с водещи преподаватели доц. д-р Галина Сачанска, ръководител деп. Природни науки и директор на УПИЗ „Учебно-научна лаборатория по биология”, доц. д-р Ралица Мирчева, деп. Изящни изкуства и хон. преп. Мария Дянкова, (МП „Архитектура“). Експозицията включва интересни живописни композиции провокирани и инспирирани от модели на полезни и патогенни микроорганизми. Изложбата е оригинален прочит на научната действителност в симбиоза с изкуството.


 

Сътрудничеството между двата департамента създава контактни точки между живописта и биологията по успешен начин с уменията на студентите от БП „Визуални изкуства“, БП „Графичен дизайн“ с преподавател доц. д-р Р. Мирчева, студенти от МП „Архитектура“ с хон. преп. М. Дянкова. Сътвориха се съвременни живописни творби в акрилна техника, характерни със смели експресивни цветови комбинации. интересни композиции взаимствани чрез нетрадиционното претворяване на микроорганизми в цвят и форми.

 

 

Студентите от БП „Биология – обща и проложна“ и БП „Клетъчна биология и вирусология“, членове на Клуба на микробиолозите-НБУ, с преподавател доц. д-р Г. Сачанска насочиха и споделиха своите професионални насоки и знания за микроорганизмите като по този начин подтикнаха с интересни факти младите творци да разработят тази непозната, но предизвикваща интерес материя. Всеки художествено изобразен биологичен обект е придружен с кратка научна информация и любопитни факти, подготвени от студентите.

Участниците са студенти:

Валентина Антонова (БП „Визуални изкуства“)

Гергана Василева (БП „Визуални изкуства“)

Гергана Виденова (БП „Визуални изкуства“)

Станислава Катрева (БП „Визуални изкуства“)

Юлия Владимирова (БП „Визуални изкуства“)

Деница Митева (БП „Графичен дизайн“)

Елина Божкова (БП „Графичен дизайн“)

Петя Тончева (БП „Графичен дизайн“)

Дария Ходакивска (БП „Психология на английски език“)

Елена Гоцева (МП „Архитектура“)

Йордан Гвоздейков (МП „Архитектура“)

Александра Гергова (БП „Клетъчна биологя ии Вирусология”)

Виктор Милушев (БП „Клетъчна биология и Вирусология”)

Мира Малешкова (БП „Клетъчна биология и вирусология”)

Теодора Христова (БП „Клетъчна биология и вирусология“)