ДепартаментИзящни изкуства

Актуално

erasmus_678x410_crop_478b24840a
10.12.2015 10:00

Празнично работно ателие

Участие на студенти и преподаватели от департамент „Изящни изкуства“ във Валоризационна конференция по програма „Еразъм+“

Централен военен клуб, София

Организатори:
Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР)
Национална агенция за България по Програма „Еразъм+“

В края на 2015 година Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР), Националната агенция за България по Програма „Еразъм+”, прави обзор на осъществените дейности и постигнатите успехи.


За да отбележи обширната и ползотворна работа, реализирана в България по Програма „Еразъм+“, ЦРЧР ще проведе своята Годишна Валоризационна конференция на 10 декември 2015г., от 09:30ч., в град София, Централен Военен Клуб. По време на Конференцията ще бъде тържествено отбелязана и десет годишнината от създаването на документите Европас.


Конференцията включва официална церемония по награждаване със сертификат за качество на организации, чиято работа е отличена за успешно изпълнение на проекти в рамките на Програма „Еразъм+“, и представяне на творческите постижения на български образователни институции в занимателното изложение „И аз умея“.


Изложението включва Работни ателиета, на които институциите демонстрират по интерактивен начин знания и умения, придобити в процеса на работа по европейски образователни проекти.

Ръководители:
доц. д-р Моника Попова и гл. ас. д-р Калина Христова

Участници:
студенти от департамент „Изящни изкуства“

Програма:
09:30 – 10:30 – Регистрация на участниците
10:30 – 11:00 – Официално откриване и приветствия – проф. дпн. Тодор Танев, Министър на образованието и науката, г-жа Мануела Радева – Изпълнителен директор на ЦРЧР
11:00 – 11:30 – Програма „Еразъм+“ 2015г. в България - Успешно начало. Презентация ЦРЧР
11:30 – 12:30 – Церемония по награждаване
12:30 – 13:30 – Работен обяд
13:30 – 15:00 – Изложение „И аз умея“. Коледни ателиета