ДепартаментИзящни изкуства

Актуално

alex1_678x410_crop_478b24840a alex2_678x410_crop_478b24840a alex3_678x410_crop_478b24840a alex4_678x410_crop_478b24840a alex5_678x410_crop_478b24840a alex6_678x410_crop_478b24840a alex7_678x410_crop_478b24840a
21.01.2016 15:00

Изложба на Александра Коцева „ИН ВИТРО ИН ВИВО“

МБАЛ „Надежда“ – болница за женско здраве

Текст: Александра Коцева

 

На 13 януари 2016 г. бе открита изложбата „ИН ВИТРО ИН ВИВО“ на Александра Коцева – дипломант в магистърска програма „Изкуството от стъкло и керамика в архитектурата“. Изложбата е логично продължение на нейната дипломна работа, която е изпълнена изцяло на тази тема - тема, която е актуална и дава надежда на много млади семейства. Това е първата изява на Александра и ще продължи в още няколко лечебни заведения в страната, за да популяризира и подпомага тази хуманна дейност.


Александра Валериева Коцева - Туши е родена на 4 юли 1989 г. в гр. София. Завършва две бакалавърски специалности в Нов български университет- „Живопис и стенопис“ и „Керамика и стъкло“. През 2013 година продължава обучението си в магистърската програма „Изкуството от стъкло и керамика в архитектурата“, която защитава с дипломната разработка „Ин витро Ин виво“. Пластиките и картините са разработени в периода от юни 2014 до декември 2015 година. Използваните материали са мрамор, чешки оловен кристал, керамика, органични материали, използвани за техниката фюзинг. Целта е всяка една от творбите в цикъла „Ин витро Ин виво“ да спомогне за съфинансирането на процедури за асистирана репродукция.

През декември 2015 се състоя дипломирането на Александра в магистърската програма „Изкуството от стъкло и керамика в архитектурата“. Тя е първият дипломиран магистър в програмата. С дипломната си работа студентката цели да развълнува „ума, сърцето и душата на хората“ и обществото да заговори за проблемите и табутата около темата за стерилитета.

За да създаде формите, Александра иска да открие материал, отговарящ на неопетнената детска душа. Студентката избира чешкия оловен кристал в Бохемия. С помощта на доц. Константин Вълчев, преподавател по стъкло, и на Илияна Илиева,специалист по международна студентска мобилност, заминава на четиримесечен стаж в „БОММА – фирма“ за хай тех кристал. Под ръководството на Милан Крайчек, личен приятел на преподавателя от НБУ, Александра създава дипломните пластики, вдъхновени от Ин витро и ИКСИ процедурите.

Чихуи казва: „Когато работите с прозрачни материали, когато гледате през стъкло, пластмаса, лед или вода, вие гледате самата светлина...“, а каква по голяма магия от това да се създават форми, съдържащи светлината? „Стъклото е магия, създадена с един дъх, магия, създадена от пясъка, от стихиите... То завладява съществото, но и пречиства, защото само по себе си е живот - светлина.“ (Александра)

От латински „In vitro“ означава „в стъкло“, а „In vivo“ - „живо състояние“. Двете латински фрази ясно описват концепция. Творбите са изпълнени в стъкло, но целят да не останат в този материал, а да еволюират в живот. Произведението ще бъде средството за осъществяването на концепцията. Творбите ще бъдат ключ към откриването на път, осеян с реални събития. Отключвайки концепцията, пластиките ще останат на заден план, те ще са първоначалният етап. Според мен концептуално изкуство цели не само да се акцентира върху конкретен проблем, но и да се предложи решение. Функционирайки в своеобразна симбиоза - изкуството, медицината и хората следва да начертаят решението на проблема, обединявайки се. Идеята може да бъде асоциирана и с легендата за хан Кубрат и снопа пръчки, който е дал на синовете си преди смъртта с посланието, че ако сме заедно, сме непобедими, ако сме сами, ще бъдем прекършени.
Целта е в България да се родят деца, които са акт на любовта не само на родителите си, но и на обществото към тях.


В този случай концептуалните творби се превръщат в разказвачи на истински истории, на разкази за създаването и началото на нов живот.


Ти можеш да имаш богатства безмерни.
Можеш да имаш ковчежета, пълни със злато и перли.
Но от мен по-богат едва ли си ти.
Защото познавам разказвач на съдби.

Синтия Пърл Мос

На 13.01.2016 г. творбите от цикъла „Ин витро Ин виво“ бяха изложени в МБАЛ „Надежда“ по случай четвъртата годишнина на болницата. Фондация „Искам бебе“ подкрепи идеята на Александра и част от творбите ще бъдат изложени в Историческия музей на 13.02.2016 г. на ежегодното събитие по случай създаването на фондацията. Предстои и изложба на целия цикъл творби.
„Вдъхновяващо е да повярват в идеята ти, да те подкрепят, да я реализираш, дори да е възможно на хиляди километри да застанат до теб и да ти кажат, че ще бъдат създадени деца, появили се на Земята след обединението на изкуство, медицина и общество...“