ДепартаментИзящни изкуства

Актуално

glass_678x410_crop_478b24840a
10.12.2019 15:00

Дипломантска изложба „Полусвободни форми от издухано стъкло“

Корпус 1, Централно фоайе

Организатор:
департамент „Изящни изкуства“

Водещ:
доц. д-р Константин Вълчев

Изложбата ще представи бакалавърска дипломна работа на Маргарита Маркова, студентка в БП „Пластични изкуства“, модул „Стъклото в изкуството и дизайна“, под научното ръководство на доц. д-р Константин Вълчев и рецензент д-р Моника Найденова.